projektni-menadzment
Kako pokrenuti svoj biznis i postati preduzetnik

U narednom serijalu na našem blogu, govorićemo o preduzetništvu, vođenju i pokretanju sopstvenog biznisa. Kroz nekoliko tekstova objasnićemo, kako se ulazi u preduzetnički posao i na koje sve izazove ćete naići.   Preduzetništvo – Prvi deo   Svaki način ulaska u preduzetnički posao je specifičan po karakterističnim određenjima, koja se tiču ličnosti preduzetnika, posla koji […]

Srbija između krize i štednje – zašto su privatni fakulteti ekonomski efikasniji od državnih?

Srbija između krize i štednje Zašto su privatni fakulteti ekonomski efikasniji od državnih? U zadnje vreme se u Srbiji dosta priča i piše o odnosu državnih i privatnih fakulteta i univerziteta. Vrše se poređenja kvaliteta nastave i načina ocenjivanja, analiziraju raspoloživi nastavnici i prostor, a ponegde stidljivo pominju i ekonomski efekti. U vreme svetske krize […]

Strategija razvoja obrazovanja u Srbiji – mogućnosti i problemi

U poplavi raznih Strategija koje u zadnje vreme zapljuskuju Srbiju, pojavljuje se i Strategija razvoja obrazovanja u Srbiji do 2020. godine, koja treba da pruži dugoročne ciljeve i pravce razvoja obrazovanja u Srbiji. Iako veoma cenim ekipu eksperata koja je radila na Strategiji razvoja obrazovanja u Srbiji, posebno profesora Vlastu Matejića koji ima veliko iskustvo […]

Srbija ima stručnjake, ali ih ne konsultuje

Povodom rasprava koje se vode na stranama Politike u vezi realizacije velikih investicionih projekata i posebno projekta Rekonstrukcije kliničkih centara Srbije, želeo bih da dam nekoliko kraćih zapažanja. Obzirom na veličinu i značaj ovog projekta i probleme koji ga prate, mislim da naša javnost treba da bude upoznata ko su kadrovi koji rade u projektnoj […]

Petnaest dobrih saveta za buduće menadžere

Da bi neko postao menadžer, pored sticanja znanja i praktičnih iskustava, treba da se posebno priprema za ovu tešku i zahtevnu profesiju. Kao što su potrebne dugotrajne vežbe i pripreme da bi neko postao vrhunski umetnik ili sportista, tako i profesija menadžera zahteva dugotrajne pripreme i vežbe. Budući menadžer treba da analizira sopstvene mogućnosti i […]

Kako postati menadžer?

Sa praktičnog stanovišta veoma je bitno objasniti moguće puteve i načine kako da se stigne do menadžerske profesije, odnosno kako osoba, koja to želi i ima određene potencijale, može da postane menadžer. Sasvim uopšteno gledano, moguće je definisati tri osnovne faze, koje konstituišu postupak stizanja do menadžerskog mesta. To su: 1. Faza obrazovanja 2. Faza […]

Ko je menadžer?

Rastući interes za menadžment i menadžersku profesiju dovodi do toga da je, sve veći broj, naročito mladih ljudi, danas zainteresovan da postane nosilac poslova koje obuhvata menadžment, odnosno da postane menadžer. Iako se o ovoj profesiji nedovoljno šire zna, čak su i putevi da se stigne do menadžerskog poziva nejasni i nedovoljno poznati, ipak ovaj […]

Šta je menadžment?

Menadžment predstavlja univerzalno sredstvo, neophodno oruđe savremenog industrijskog sveta. Svaka organizacija, svaki iole složeniji posao ili ozbiljnija aktivnost, zahtevaju upravljanje da bi se doveli do odabranog cilja, odnosno da bi se efikasno završili. Savremene organizacije, privredne ili neprivredne, zahtevaju stalne upravljačke akcije da bi delovale i razvijale se u složenom i dinamičkom okruženju u kome […]