Edukacija i sertifikacija projektnih menadžera

Brzo širenje primene projektnog menadžmenta i povećana tražnja za projektnim menadžerima i znanjima iz projektnog menadžmenta, inicirali su razvoj i širenje različitih oblika edukacije u oblasti projektnog menadžmenta. Postoji veliki broj organizacija i institucija u svetu koje se bave različitim oblicima obrazovanja iz oblasti projektnog menadžmenta. Preovladavaju kraći kursevi i treninzi, ali takođe postoje i […]

Projektni menadžer – najtraženija menadžerska profesija

Osnovni zadatak projektnog menadžera je koordinacija i usmeravanje aktivnosti velikog broja učesnika u realizaciji projekta i posebno u upravljanju realizacijom projekta, radi efikasnog završetka projekta. Projektni menadžer treba da radi na tome da se projekat završi u najkraćem vremenu i sa najmanjim troškovima, kako bi se i celokupan posao završio na najefikasniji način. On treba […]

Ko je projektni menadžer

Uopšteno gledano projektni menadžer je čovek zadužen da projekat dovede do završetka. On ne radi na izvođenju projekta, već vodi računa da se projekat završi na najbolji način. On rukovodi ekipom ljudi, čiji je zadatak da koordinacijom učesnika i vođenjem poslova dovedu projekat do završetka. Projektni menadžer je centralna figura projekta, osoba koja je zadužena […]

Šta je projektni menadžment

Realizacija savremenih poslovnih i drugih aktivnosti, poduhvata i projekata, opterećena je izuzetnom složenošću i neizvesnošću, koje su prouzrokovane, pre svega, sve većom i rastućom složenošću samih projekata i okoline u kojoj deluju i izuzetno brzim tempom razvoja nauke, tehnologije i civilizacije u celini. Ova složenost najčešće dovodi do ozbiljnijih problema u realizaciji različitih poduhvata i […]