Ko je menadžer?

Rastući interes za menadžment i menadžersku profesiju dovodi do toga da je, sve veći broj, naročito mladih ljudi, danas zainteresovan da postane nosilac poslova koje obuhvata menadžment, odnosno da postane menadžer. Iako se o ovoj profesiji nedovoljno šire zna, čak su i putevi da se stigne do menadžerskog poziva nejasni i nedovoljno poznati, ipak ovaj […]

Šta je menadžment?

Menadžment predstavlja univerzalno sredstvo, neophodno oruđe savremenog industrijskog sveta. Svaka organizacija, svaki iole složeniji posao ili ozbiljnija aktivnost, zahtevaju upravljanje da bi se doveli do odabranog cilja, odnosno da bi se efikasno završili. Savremene organizacije, privredne ili neprivredne, zahtevaju stalne upravljačke akcije da bi delovale i razvijale se u složenom i dinamičkom okruženju u kome […]

Deset dobrih saveta projektnim menadžerima

Da bi određena osoba postala projektni menadžer potrebno je da prođe određeno obrazovanje, obuku i praktičan rad. Znači pored ličnih osobina i stečenih i razvijenih sposobnosti potrebno je sticanje znanja i iskustva. U ovom momentu teško je izričito reći koji vid obrazovanja, obuke i praktičnog treninga je najbolji. Verovatno to i nije presudno da bi […]

Edukacija i sertifikacija projektnih menadžera

Brzo širenje primene projektnog menadžmenta i povećana tražnja za projektnim menadžerima i znanjima iz projektnog menadžmenta, inicirali su razvoj i širenje različitih oblika edukacije u oblasti projektnog menadžmenta. Postoji veliki broj organizacija i institucija u svetu koje se bave različitim oblicima obrazovanja iz oblasti projektnog menadžmenta. Preovladavaju kraći kursevi i treninzi, ali takođe postoje i […]

Projektni menadžer – najtraženija menadžerska profesija

Osnovni zadatak projektnog menadžera je koordinacija i usmeravanje aktivnosti velikog broja učesnika u realizaciji projekta i posebno u upravljanju realizacijom projekta, radi efikasnog završetka projekta. Projektni menadžer treba da radi na tome da se projekat završi u najkraćem vremenu i sa najmanjim troškovima, kako bi se i celokupan posao završio na najefikasniji način. On treba […]

Ko je projektni menadžer

Uopšteno gledano projektni menadžer je čovek zadužen da projekat dovede do završetka. On ne radi na izvođenju projekta, već vodi računa da se projekat završi na najbolji način. On rukovodi ekipom ljudi, čiji je zadatak da koordinacijom učesnika i vođenjem poslova dovedu projekat do završetka. Projektni menadžer je centralna figura projekta, osoba koja je zadužena […]

Šta je projektni menadžment

Realizacija savremenih poslovnih i drugih aktivnosti, poduhvata i projekata, opterećena je izuzetnom složenošću i neizvesnošću, koje su prouzrokovane, pre svega, sve većom i rastućom složenošću samih projekata i okoline u kojoj deluju i izuzetno brzim tempom razvoja nauke, tehnologije i civilizacije u celini. Ova složenost najčešće dovodi do ozbiljnijih problema u realizaciji različitih poduhvata i […]