DOKTORSKE STUDIJE

Na našem fakultetu možete upisati akreditovane doktorske studija na smeru PROJEKTNI MENADŽMENT.

Cena doktorskih studija – 1950 EUR / godina u 12 rata.

Doktorske studije traju tri godine

Na doktorske studije se mogu upisati studenti koji su ostvarili minimum 300 ESPB bodova.

Student koji na doktorskim studijama ostvari 300 ESPB stiče stručni naziv: DOKTOR NAUKA - MENADŽMENT I BIZNIS

Mogućnost pohađanja nastave subotom!