Doktorske studije

Ponosni smo što je naš fakultet akreditovan za doktorske studije iz oblasti projektnog menadžmenta.

Svima je dobro poznato da doktorska diploma predstavlja najveće dostignuće u obrazovanju. U svakoj zemlji sveta, doktori nauka se smatraju osobama najvišeg statusa, koje poseduju izvanredna znanja iz odabranih oblasti. Doktori nauka redovno učestvuju, kako u obrazovanju sledećih generacija studenata kao profesori, tako i u radu na najvećim i najznačajnijim projektima u zemlji i svetu. Na našem Fakultetu možete sarađivati sa najboljim stručnjacima u zemlji iz oblasti menadžmenta i upravljanja projektima koji Vam mogu pomoći da Vaša doktorska disertacija ispuni sve norme i standarde i napravi pravi naučni doprinos

 

NASTAVNI PLAN DOKTORSKIH STUDIJA – PROJEKTNI MENADŽMENT

I GODINA 

 • Metodologija naučnoistraživačkog rada
 • Savremeni projektni menadžment
 • Teorija menadžmenta – Izborni predmet 1
 • Upravljanje ljudskim resursima na projektu – Izborni predmet 1
  (Studenti biraju jedan izborni predmet)
 • Strategijski projektni menadžment – Izborni predmet 2
 • Savremene metode upravljanja projektima – Izborni predmet 2
  (Studenti biraju jedan izborni predmet)

II GODINA 

 • Upravljanje poslovnim rizikom – Izborni predmet 3
 • Projekni menadžer i vođenje tima – Izborni predmet 3
  (Studenti biraju jedan izborni predmet)
 • Upravljanje znanjem i organizaciono učenje – Izborni predmet 4
 • Informaciona podrška upravljanju projektima – Izborni predmet 4
  (Studenti biraju jedan izborni predmet)
 • Doktorska disertacija 1 – Teorijske osnove
 • Doktorska disertacija 2 – Izrada projekta istraživanja, definisanje teme i prijava teze

III GODINA

 • Doktorska disertacija 3 – Preliminarno istraživanje
 • Doktorska disertacija 4 – Sprovođenje istraživanja
 • Doktorska disertacija 5 – Izrada i odbrana

 

doktorske projektni menadžment – knjiga predmeta