Doktorske studije – repozitorijum

Model upravljanja inovacionim projektima u digitalnoj transformaciji – doktorska disertacija

Kandidat: Željko Sarić

Mentor: Prof. dr Svetlana Mitrović

Institucija: Univerzitet EDUCONS, Fakultet za projektni i inovacioni menadžment, Beograd, Srbija 2022.

Priložene datoteke: