Doc. dr Filip Jovanović
PROFESOR

Diplomirao i završio master studije na Fakultetu organizacionih nauka na smeru menadžment. Doktorirao je na Tehničkom fakultetu u Boru, Univerziteta u Beogradu. Poseduje IPMA sertifikat za D nivo. Objavio je dve knjige i više naučnih i stručnih radova. Ima četiri rada objavljena u časopisima sa SCI/SSCI liste.

placeholder