Upis – prijavite se na vreme!
Preuzmite odmah PMC informator potpuno besplatno
Kako funkcioniše proces upisa
1
Informisanje putem sajta
Informišite se o važnim datumima, načinu polaganja prijemnog ispita i literaturi za pripremu prijemnog ispita.
2
Dostava konkursne dokumentacije
Sledeći korak je da pripremite i dostavite potrebnu dokumentaciju za prijavu na konkurs.
3
Polaganje prijemnog
Prijemni ispit se polaže iz oblasti projektnog menadžmenta ili matematike, u zavisnosti koji studijski program želite da upišete.
4
Upis
Prisustvujete prozivci za upis na studijske programe, prema objavljenim rang listama!
5
Predaja upisne dokumentacije
Prilikom upisa dostavljate neophodnu dokumentaciju navedenu u konkursu.
6
Upisani ste, čestitamo!
Nakon završenih prethodnih koraka, postali ste student Fakulteta za projektni i inovacioni menadžment. Čestitamo! Načinili ste pravi izbor!

UPIS 2024/25.

Uslove konkursa za upis studenata na osnovne akademske studije za drugi konkursni rok za školsku 2024/25. godinu možete pronaći OVDE.

Literatura za pripremu prijemnog ispita iz oblasti projektnog menadzmenta

PMC Prijavni list 2024/25.

Drugi upisni rok na Fakultetu za projektni i inovacioni menadžment – prof. dr Petar Jovanović biće sproveden prema sledećem rasporedu:

 • Prijavljivanje kandidata: 8. jul od 10-14h i 9. jul 2024. god. od 10-18h
 • Objavljivanje liste prijavljenih kandidata: 10. jul 2024.
 • Žalbe na objavljene liste prijavljenih kandidata: 10. jul 2024. od 9 do 10h
 • Polaganje prijemnog ispita: 11. jul 2024. godine
  • 9 sati –  Matematika
  • 13 sati – Oblast projektni menadžment
 • Preliminarne rang liste: 12. jul 2024.
 • Žalbe na objavljene preliminarne rang liste: 13. jul 2024. od 10 do 11h
 • Objavljivanje konačnih rang listi: 13. jul 2024.
 • Upis studenata: 15. jul 2024.

Žiro-račun: 160-260966-65
Poziv na broj: Prvih 8 cifara JMBG

Pravila održavanja prijemnog ispita 2024/25.

Azbučna lista prijavljenih kandidata – Projektni menadzment, drugi upisni rok

Azbučna lista prijavljenih kandidata – Informacione tehnologije, drugi upisni rok

Raspored polaganja – Projektni menadžment, drugi upisni rok

Raspored polaganja – Matematika, drugi upisni rok

II rok – Rešenja prijemnog ispita iz oblasti Projektni menadzment – II grupa

II rok – Reṣ̌enja  prijemnog ispita iz oblasti Projektni menadzment – I grupa

Rešenja prijemnog ispita iz Matematike – sifra 42 -ključ

Rešenja prijemnog ispita iz Matematike – sifra 49 -ključ

KR2 Preliminarna rang lista – Projektni menadžment 2024/25.

KR2 Preliminarna rang lista – Informacione tehnologije 2024/25.

Raspored UPISA kandidata na osnovne akademske studije – drugi konkursni rok 2024/25. (novo)

***

Prvi upisni rok na Fakultetu za projektni i inovacioni menadžment – prof. dr Petar Jovanović biće sproveden prema sledećem rasporedu:

 • Prijavljivanje kandidata: 17. jun od 10-14h i 18. jun 2024. god. od 10-18h
 • Objavljivanje liste prijavljenih kandidata: 19. jun 2024.
 • Žalbe na objavljene liste prijavljenih kandidata: 19. jun 2024. od 9 do 10h
 • Polaganje prijemnog ispita: 20. jun 2024. godine
  • 9 sati –  Matematika 
  • 13 sati – Oblast projektni menadžment
 • Preliminarne rang liste: 21. jun 2024.
 • Žalbe na objavljene preliminarne rang liste: 22. jun 2024. od 13 do 14h
 • Objavljivanje konačnih rang listi: 22. jun 2024.
 • Upis studenata: 24. jun 2024.

Drugi upisni rok biće raspisan samo u slučaju da ostane slobodnih mesta nakon završenog prvog upisnog roka.

Žiro-račun: 160-260966-65
Poziv na broj: Prvih 8 cifara JMBG

Uslove konkursa za upis studenata na osnovne akademske studije za školsku 2024/25. godinu možete pronaći OVDE.

RASPORED UPISA kandidata na osnovne akademske studije školske 2024/25.

REZULTATI polaganja PRIJEMNOG ISPITA za upis na osnovne akademske studije 2024/25.

Jedinstvena rang lista – Projektni menadžment

Jedinstvena rang lista – Informacione tehnologije

Azbučna lista prijavljenih kandidata 2024/25.

Raspored polaganja prijemnog ispita 2024/25.

Pravila održavanja prijemnog ispita 2024/25.

Rešenja prijemnog ispita iz oblasti Projektni menadžment- šifra 22

Rešenja prijemnog ispita iz oblasti Projektni menadžment – šifra 27

Rešenja prijemnog ispita iz Matematike – sifra 41 -ključ

Rešenja prijemnog ispita iz Matematike – sifra 48 -ključ

****

Dana, 10.11.2023. god. u vremenu od 10.00 do 11.00 časova, biće organizovan upis studenata na I godinu MAS, nakon drugog konkursnog roka

Prijave za drugi konkursni rok na master akademske studije biće omogućene u periodu od utorka 31.10.2023. do petka 3.11.2023. godine u periodu od 9 do 12:30 časova.

PMC-Prijavni-list-master-studije-2023-24 – drugi konkursni rok

Kandidati prilikom prijave na konkurs podnose sledeću dokumentaciju:

1. prijavni list (preuzima se sa sajta Fakulteta ili se može popuniti lično prilikom predaje dokumentacije);
2. fotokopije diplome i dodatka diplomi, odnosno uverenja o završenom studijskom programu prvog stepena studija i uverenja o položenim ispitima (originalna dokumenta se podnose na uvid);
3. rešenje o priznavanju strane visokoškolske isprave ili potvrdu da je postupak priznavanja radi nastavka obrazovanja započet (samo za
kandidate koji imaju stranu visokoškolsku ispravu);
4. dokaz o uplati naknade za sprovođenje konkursa,
Univerzitet Edukons
Iznos: 8.000,00 RSD
Žiro-račun: 160-260966-65
Poziv na broj: Prvih 8 cifara JMBG
5. Kandidat daje izjavu kojom ovlašćuje Fakultet i Univerzitet da se lični podaci koje je dao mogu mogu biti uneti u elektronsku bazu podataka, te da se ti podaci mogu koristiti za potrebe generisanja potrebnih statističkih podataka, dostavljana traženih podataka
Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja bez podataka o ličnosti, kao i da neće btii dostupni neovlašćenim licima.

***

VAŽNA NAPOMENA: 

Zbog velikog interesovanja, a u cilju organizovanja samo jednog upisnog roka, prijava na konkurs se produžava do 18. oktobra 2023. godine.

Ukoliko bude prijavljeno više kandidata nego što ima slobodnih mesta Prijemni ispit će biti održan 22. oktobra.

Upis će biti organizovan od 24. do 26. oktobra 2023.

Spisak primljenih kandidata na master akademske studije u prvom konkursnom roku i instrukcije za upis možete da preuzmete OVDE.

Upis primljenih kandidata biće organizovan u sredu i četvrtak (25. i 26.10.2023.) od 9 do 13h.

Prvi upisni rok:

 • 10 -11. oktobar 2023. Prijava na konkurs i predaja dokumenata
 • 12. oktobar 2023. Objavljivanje liste prijavljenih kandidata (sa bodovima na osnovu uspeha iz prethodnih nivoa obrazovanja)
 • 13. oktobar 2023. od 9 do 10h – Žalbe na objavljenu listu prijavljenih kandidata
 • 15. oktobar 2023. – 10 sati Prijemni ispit
 • 16. oktobar 2023. Preliminarna rang lista
 • 17. oktobar 2023. od 9 do 10h
  Žalbe na preliminarnu rang listu
 • 18. oktobar 2023. Konačna rang lista
 • 19. oktobar 2023. Upis studenata

U slučaju da po okončanju upisa ostane slobodnih mesta biće organizovan drugi upisni rok.

Konkurs-MAS-2023-24

PMC-Prijavni-list-master-studije-2023-24

***

 • Prijemni ispit iz Matematike će se održati u četvrtak, 13. jula 2023. godine sa početkom u 9 sati.
 • Prijemni ispit iz oblasti Projektni menadžment će se održati sa početkom u 11:30 sati.

Drugi konkursni rok – KONAČNA RANG LISTA za upis na SP Projektni menadžment (2023/24.)

Drugi konkursni rok – KONAČNA RANG LISTA za upis na SP Informacioni sistemi i razvoj softvera (2023/24.)

DKR – UPIS kandidata na osnovne akademske studije školske 2023/24.0

Drugi konkursni rok: Preliminarna rang lista – Projektni menadžment

Drugi konkursni rok: Preliminarna rang lista – Informacioni sistemi i razvoj softvera

Drugi konkursni rok: Rezultati polaganja prijemnog ispita – oblast Projektni menadžment

Drugi konkursni rok: Rezultati polaganja prijemnog ispita iz Matematike

Drugi konkursni rok: Raspored polaganja prijemnog ispita – Matematika

Drugi konkursni rok: Raspored polaganja prijemnog ispita – Oblast projektni menadžment

Drugi konkursni rok – Abecedna lista 2023-24 PM

Drugi konkirsni rok – Abecedna lista 2023-24 ISRS

Drugi konkursni rok, rešenja prijemnog ispita iz oblasti Projektni menadžment 2023/24.

Drugi konkursni rok, rešenja prijemnog ispita iz Matematike 2023/24.

Drugi upisni rok na Fakultetu za projektni i inovacioni menadžment – prof. dr Petar Jovanović biće sproveden prema sledećem rasporedu:

 • Prijavljivanje kandidata: 10-11. jula 2023. godine od 10 do 15h.
 • Objavljivanje liste prijavljenih kandidata: 12. jul 2023.
 • Žalbe na objavljene liste prijavljenih kandidata: 12. jul 2023. od 13 do 14h
 • Polaganje prijemnog ispita: 13. jul 2023. godine
 • Preliminarne rang liste: 14. jul 2023.
 • Žalbe na objavljene preliminarne rang liste: 15. jul 2023. od 12 do 13h
 • Objavljivanje konačnih rang listi: 16. jul 2023.
 • Upis studenata: 17. jul 2023. u 9h.

Uslove konkursa za upis studenata na osnovne akademske studije za drugi konkursni rok, za školsku 2023/24. godinu možete pronaći OVDE.

***

Raspored upisa na osnovne akademske studije 2023/24.

Preliminarna rang lista: Projektni menadžment 2023/24.

Preliminarna rang lista: Informacioni sistemi i razvoj softvera 2023/24.

Rezultati prijemnog ispita iz oblasti Projektni menadžment 2023/24

Rezultati prijemnog ispita iz Matematike 2023/24

Uslove konkursa za upis studenata na osnovne akademske studije za školsku 2023/24. godinu možete pronaći OVDE.

Prijava na konkurs za upis 2023/24. godine.

Pravila održavanja prijemnog ispita 2023/24.

Raspored polaganja prijemnog ispita iz Matematike školske 2023/24. godine

Raspored polaganja prijemnog ispita iz oblasti Projektni menadžment školske 2023/24. godine

Napomena: Svi kandidati su u obavezi da budu ispred Fakulteta najkasnije 15 minuta pre početka prijemnog.

Rešenja prijemnog ispita iz oblasti Projektni menadžment 2023/24.

Rešenja prijemnog ispita iz Matematike 2023/24.

Prvi upisni rok na Fakultetu za projektni i inovacioni menadžment – prof. dr Petar Jovanović biće sproveden prema sledećem rasporedu:

 • Prijavljivanje kandidata: 19-21. jun 2023. godine od 10 do 15h.
 • Objavljivanje liste prijavljenih kandidata: 22. jun 2023.
 • Žalbe na objavljene liste prijavljenih kandidata: 22. jun 2023. od 9 do 10h
 • Polaganje prijemnog ispita: 23. jun 2023. godine
  • 9 sati –  Oblast projektni menadžment
  • 12 sati – Matematika
 • Preliminarne rang liste: 24. jun 2023.
 • Žalbe na objavljene preliminarne rang liste: 24. jun 2023. od 13 do 14h
 • Objavljivanje konačnih rang listi: 25. jun 2023.
 • Upis studenata: 26. jun 2023. u 9h.

Drugi upisni rok biće raspisan samo u slučaju da ostane slobodnih mesta nakon završenog prvog upisnog roka.

Raspored polaganja prijemnog ispita iz Matematike školske 2023/24. godine

Raspored polaganja prijemnog ispita iz oblasti Projektni menadžment školske 2023/24. godine

***

Poziv za prijavu na DKR-OAS-2022-23

*************************************************************************************

Raniji upisi

Rešenja prijemnog ispita: Upravljanje projektimaMatematika (2022/23.)

Rešenja prijemnog ispita iz: Matematike, Opšte i informatičke informisanosti

Drugi konkursni rok, rešenja prijemnog ispita iz: MatematikeOpšte i informaticke informisanosti

KONAČNA RANG LISTA za upis na SP Informacioni sistemi i razvoj softvera (2022/23.)

KONAČNA RANG LISTA za upis na SP Projektni menadžment (2022/23.)

KONAČNA Rang lista za upis na prvu godinu osnovnih akademskih studija studijskog programa Projektni menadžment školske 2021/22. godine

KONAČNA Rang lista za upis na prvu godinu osnovnih akademskih studija studijskog programa Informacioni sistemi i razvoj softvera školske 2021/22. godine

Uslove prelaska studenata sa drugih visokoškolskih ustanova na Fakultet za projektni i inovacioni menadžment možete preuzeti OVDE.

Popunite formular za prijavu:

Napomena – Ovo NIJE prijava na konkurs za upis. Za kompletnu prijavu na konkurs, morate kontaktirati Fakultet na 011 3912 504 ili 062 577 577 i dobiti dalja uputstva

Nakon popunjene prijave, ljubazno osoblje našeg fakulteta će Vas kontaktirati, kako bi Vam dali sve potrebne informacije o dokumentima neophodnim za upis kao i o svim detaljima vezanim za upis i studije na našem Fakultetu.


Postavite pitanje studentskoj službi

Portrait of group of successful businesspeople happy at work
Kontaktirajte nas
Studentska služba
Kontaktirajte nas
Sekretarijat