Studentske prakse i saradnja sa kompanijama

Fakultet za projektni i inovacioni menadžment ima saradnju sa mnogim domaćim i stranim kompanijama. Vršimo obuke, stručna usavršavanja, seminare i vodimo projekte iz oblasti menadžmenta, projektnog menadžmenta i informacionih tehnologija.

Naravno, našim studentima omogućavamo i stručne prakse – koje daju priliku studentima da na pravi način osete kako je to raditi u velikoj kompaniji i koji ih izazovi čekaju. Praksa upotpunjuje teorijska znanja iz upravljanja projektima i pokazuje kako se zapravo projekti vode u realnom poslovnom okruženju. Studentima prakse mogu mnogo značiti – i odrediti njihova dalja interesovanja u smislu zaposlenja.

Posebno smo ponosni na saradnju sa IPMA Serbia – Nacionalnim udruženjem za upravljanje projektima koje održava niz konferencija, obuka i inostranih predavanja. Naši studenti mogu učestvovati i na godišnjem kongresu IPMA-e koji se održava svake godine u Beogradu gde se na jednom mestu okupljaju najveći domaći i svetski stručnjaci iz upravljanja projektima. Više informacija o IPMA-i možete naći na ovom linku

Kompanije sa kojima sarađujemo nude prakse na različitim pozicijama i u različitim sektorima, tako da će svaki student moći da odabere praksu koja mu najviše odgovara. Neki od naših partnera su:

              

                    .          .                 

 

 

 

Politika o zaštiti podataka

Poštujemo privatnost naših korisnika i njihove lične podatke prikupljamo, obrađujemo i čuvamo kao poverljivu poslovnu informaciju. Poverljive podatke korisnika  nećemo svojevoljno obelodaniti, učiniti direktno dostupnim niti ih kao takve prodati trećim licima.

Svi podaci dobijeni putem formulara za prijavu za newsletter Fakulteta za projektni i inovacioni menadžment ostaju zabeleženi na serveru i nisu dostupni neovlašćenim trećim licima.

Email adrese prijavljenih korisnika će se korisiti isključivo radi periodičnog slanja newsletter-a, ne češće od jednom mesečno.  Email klijent kojim se šalju newsletter bilteni može imati pristup podacima o uređaju, mreži i ponašanju korisnika, koji se za potrebe analitike i unapređenja korisničkog doživljaja, a nakon davanja permisija, na anonimnoj bazi mogu čuvati na serverima trećih lica čiji softver pokreće i omogućava određene funkcionalnosti i omogućuje maksimalono korisničko iskustvo.