Doktorske studije

Ponosni smo što je naš fakultet jedini u Srbiji akreditovan za doktorske studije iz oblasti projektnog menadžmenta.

Svima je dobro poznato da doktorska diploma predstavlja najveće dostignuće u obrazovanju. U svakoj zemlji sveta, doktori nauka se smatraju osobama najvišeg statusa, koje poseduju izvanredna znanja iz odabranih oblasti. Doktori nauka redovno učestvuju, kako u obrazovanju sledećih generacija studenata kao profesori, tako i u radu na najvećim i najznačajnijim projektima u zemlji i svetu. Na našem Fakultetu možete sarađivati sa najboljim stručnjacima u zemlji iz oblasti menadžmenta i upravljanja projektima koji Vam mogu pomoći da Vaša doktorska disertacija ispuni sve norme i standarde i napravi pravi naučni doprinos

 

Repozitorijum

 

NASTAVNI PLAN DOKTORSKIH STUDIJA – PROJEKTNI MENADŽMENT

I GODINA 

 • Metodologija naučnoistraživačkog rada
 • Savremeni pristupi u upravljanju projektima
 • Istraživačke perspektive u menadžmentu – Izborni predmet 1
 • Bihevioralni aspekti upravljanja projektima – Izborni predmet 1
  (Studenti biraju jedan izborni predmet)
 • Strategijski aspekti upravljanja portfoliom projekata – Izborni predmet 2
 • Kvantitativne metode u projektnom menadžmentu – Izborni predmet 2
  (Studenti biraju jedan izborni predmet)

II GODINA 

 • Upravljanje inovacionim projektima – Izborni predmet 3
 • Agilno upravljanje – Izborni predmet 3
  (Studenti biraju jedan izborni predmet)
 • Upravljanje znanjem i organizaciono učenje – Izborni predmet 4
 • Veštačka inteligencija i informaciona podrška u upravljanju projektima – Izborni predmet 4
  (Studenti biraju jedan izborni predmet)
 • Izrada i odbrana pristupnog rada

III GODINA

 • Istraživački rad na izradi doktorske disertacije
 • Izrada i odbrana disertacije

Doktorske akademske studije Projektni menadžment – knjiga mentora

Doktorske akademske studije Projektni menadžment – knjiga predmeta