Doc. dr Filip Jovanović

Diplomirao i završio master studije na Fakultetu organizacionih nauka na smeru menadžment. Doktorirao je na Tehničkom fakultetu u Boru, Univerziteta u Beogradu. Poseduje IPMA sertifikat za D nivo. Objavio je dve knjige i više naučnih i stručnih radova. Ima četiri rada objavljena u časopisima sa SCI/SSCI liste.

Radio u više domaćih i stranih kompanija kao Project i Product Manager, u Beogradu, Beču i Bukureštu (Asseco SEE, Mozzartbet, GoWild, Trezorsolutions..). Stručnjak za razvoj softvera i vođenje softverskih timova. 

Doc. dr Filip Jovanović – karton nastavnika i reference

e-mail adresa: filip.jovanovic@pmc.edu.rs