Doc. dr Ivan Jezdović

Osnovne akademske studije završio je na Fakultetu organizacionih nauka, smer Informacioni sistemi i tehnologije,  odbranom završnog rada na temu „Razvoj veb aplikacije za upravljanje pametnim taksi vozilima“ na katedri za Elektronsko poslovanje, 12.09.2016. godine u Beogradu. Master studije na Fakultetu organizacionih nauka, studijski program Elektronsko poslovanje i upravljanje sistemima, studijska grupa Tehnologije elektronskog poslovanja, završio je 26.09.2016. godine u Beogradu s prosečnom ocenom 10, odbranom master rada na temu „Razvoj sistema pametne bašte primenom Interneta inteligentnih uređaja“. Doktorske studije na Fakultetu organizacionih nauka, studijski program Informacioni sistemi i kvantitativni menadžment, studijska grupa Elektronsko poslovanje završio je sa prosečnom ocenom 10 odbranom disertacije „Razvoj IoT sistema za merenje buke u saobraćaju“, 08.06.2022. godine u Beogradu pod mentorstvom profesora dr Božidara Radenkovića.

Tokom letnjeg semestra 2015. godine učestvovao je u izvođenju nastave u okviru ELAB Letnje škole– “Tehnologije elektronskog poslovanja” i učestvovao u izradi praktikuma iz predmeta Internet inteligentnih uređaja, u realizaciji Katedre za elektronsko poslovanje. Tokom školske 2015/16 i 2016/17 godine bio je angažovan kao demonstrator na izvođenju nastave iz predmeta: Internet tehnologije, Simulacija i simulacioni jezici, Internet inteligentnih uređaja i Internet marketing. Školske 2015/16 godine uključen je u projekat „Hands-On“ u realizaciji Katedre za elektronsko poslovanje.

Od 2018. do 2020. godine bio je angažovan na projektu Primena računarske tehnike u eksperimentalnoj fizici čvrstog stanja, ON174031, kao stipendista Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.
Kao student doktorskih studija 2017. godine zapošljava se kao veb programer u kompaniji Xillaxmob sa Sicilije gde se bavi izradom sistema za mobilna plaćanja. Iste godine, sa svojim timom osvaja treće mesto na takmičenju „Najbolja startap ideja u Srbiji“ sa aplikacijom za dentalni turizam u organizaciji grada Beograda, Privredne komore Srbije i Naučno-tehnološkog parka. Od oktobra 2018. godine zapošljen je na poziciji PHP koordinatora u IT akademiji. U novembru 2018. godine zapošljava se kao softverski inženjer u kompaniji Quiubas Mobile iz Meksiko Sitija. U ovoj kompaniji ostaje sve do kraja 2021. godine kada se zapošljava na poziciji senior softverski inženjer u američkoj kompaniji Twilio.

Paralelno sa radom u velikim kompanijama, otvara svoju privatnu agenciju u decembru 2019. godine. U periodu od 2019. do 2023. godine agencija ostvaruje saradnju sa velikim brojem kompanija poput OTP Osiguranja, EY, Beko, PetMagazine, APR.

U julu 2023. godine izabran je u zvanje docenta na Fakultetu za projektni i inovacioni menadžment prof. dr Petar Jovanović.

Kao jedan od hobija izdvaja nekretnine. U decembru 2022. godine polaže Stručni ispit za posrednike u prometu i zakupu nepokretnosti.

Doc. dr Ivan Jezdović – karton nastavnika i reference

e-mail adresa: ivan.jezdovic@pmc.edu.rs