Doc. dr Milutin Pećić

Doc. dr Milutin Pećić

Diplomirao i magistrirao na Fakultetu za trgovinu i bankarstvo, Univerzitet „Braća Karić“ u Beogradu.
Doktorirao je na Fakultetu za primenjeni menadžment ekonomiju i finansije (MEF) u Beogradu, Univerzitet privredna akademija Novi Sad.
Idejni tvorac i organizator projekta Festival Obrazovanja i Sporta (FOS) koji se uspešno održava svake godine u saradnji sa skupštinom grada Beograda. Cilj projekta je da spoji mlade ljude, kroz druženje i sportske aktivnosti ukaže značaj i ulogu obrazovanja u sportu i obrnuto.
Kao predstvanik Srbije u cilju zaštite srpskih proizvoda, kao deo tima osvojio je zlatnu medalju i zlatni pehar na najvećem svetskom sajmu inovacija i tehnologije u Hong Kongu.
Kroz svoje projekte je uspešno razvijao Esports (Elektronski sport) scenu na regionalnom nivou, jedan je od organizatora svetskog prvenstva (TWC) u cilju promovisanja grada Beograda.
Nosioc i idejni tvorac Relog Media, televizijskog kao i stream kanala u okviru Arena Sport televizije vezan za organizaciju turnira i promovisanja Esports-a u regionu.

Doc. dr Milutin Pećić – karton nastavnika i reference

e-mail adresa: milutin.pecic@pmc.edu.rs