Doc. dr Miodrag Vuković

Diplomirao na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu na odseku za automatsko upravljanje . Nakon završetka poslediplomskih studija na Fakultetu organizacinih nauka, u oblasti Upravljanja kvalitetom, stekao je zvanje magistra nauka. Doktorsku disertaciju odbranio je na fakultetu za Menadžment, ekonomiju i finansije, na Univerzitetu Privredna akademija u Novom sadu. Od 2010. godine sertifikovani je WIFI trener austrijske privredne komore i sprovodi profesionalne obuke u oblasti sistema menadžmenta, energetskog menadžmenta, upravljanja prodajom i upravljanja odnosima sa ključnim kupcima za veći broj privrednih organizacija. Izabran je u zvanje docenta na Univerzitetu Educons.

Doc. dr Miodrag Vuković – karton nastavnika i reference

e-mail adresa: miodrag.vukovic@pmc.edu.rs

placeholder