Doc. dr Verislav Đukić

Visoko obrazovanje stekao na Tehničkoj vojnoj akademiji, na smeru informatike, 1990. Magistrirao 1993. na FON-u u Beogradu, na Katedri za informacione sisteme. Doktorirao na FTN-u u Novom Sadu 2013. godine u oblasti softverskog inženjerstva. Autor je dvadesetak stručnih radova koji su objavljeni uglavnom u stranim časopisima. Učesnik je većeg broja konferencija i vorkšopova iz oblasti softverskog inženjerstva i robotike. Petnaest godina je proveo na istraživačkim i industrijskim projektima u Nemačkoj. Uža specijalnost su mu namenski grafički jezici za modelovanje tehničkih i poslovnih sistema kao oblast tzv. razvoja softverskih sistema pomoću grafičkih jezika i modela.

Doc. dr Verislav Đukić – karton nastavnika i reference

e-mail kontakt: verislav.djukic@pmc.edu.rs