Doc. dr Vesna Buha

Diplomirala na Odeljenju za psihologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Specijalistički, magistarski rad i doktorsku disertaciju odbranila je na Fakultetu organizacionih nauka. U okviru celoživotnog učenja učestvovala je i u nizu obuka i stekla brojne sertifikate vezano za komunikaciju, motivaciju zaposlenih, metodičko didaktički trening, stručno usavršavanje od potreba do evaluacije, HR, uvođenje u posao, rodnu ravnopravnost, korišćenje pojedinih psiholoških instrumenata, položila je ispit za rad u zapošljavanju. Stručna znanja: Istraživanja u oblasti marketinga i psihologije, metodičko didaktički trener, učenje na daljinu, selekcija kadrova, karijerno vođenje,trener za aplikativni softver, SPSS, dizajn baza podataka. Izabrana je u zvanje docenta na Univerzitetu Union 2013. godine.
Vreme konsultacija: sreda 9:00 – 10:30.

e-mail adresa: vesna.buha@pmc.edu.rs