Doc. dr Vesna Buha

Diplomirala je na Odeljenju za psihologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Upisala je poslediplomske studije – Elektronsko poslovanje i stekla zvanje specijaliste,magistra i doktora nauka na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu. Doktorirala sa temom Istraživanje marketing pristupa u procesu učenja na daljinu, FON, Beograd (2012.). Svoju karijeru počinje kao saradnik u marketinškim agencijama, nakon toga radi kao rukovodilac istraživanja u preduzeću koje se bavi računarskom edukacijom, kasnije organizacijom i realizacijom različitih obuka, obrazovanjem i razvojem ljudskih resursa. Objavila knjige:
 Komunikacija u projektnom menadžmentu (2019), Vesna Buha (Stevanović), Beograd: monografija, izdavač Fakultet za projektni i inovacioni menadžment, štampa Zuhra.
 Računari u savremenom poslovanju (2000), Vesna Stevanović (Buha), Beograd: izdavač Mark-impex, štampa Marađo.
 Uvod u SPSS 6.1 (1997), Milan Dragović, koautor Vesna Stevanović (Buha) Beograd: Centar Group, štampa Tašmajdan marketing.
Autor je i četrdeset pet naučno stručnih radova u referentnim časopisima. Oblasti marketinga, digitalnog marketinga, obrazovanja, učenja na daljinu, elektronskog poslovanja i komunikacija su dominantne u karijeri istraživača, marketara, trenera i profesora. Živi u Beogradu sa porodicom. Predaje na Fakultetu za projektni i inovacioni menadžment prof. dr Petar Jovanović, u Beogradu, pri Univerzitetu Educons.
Vreme konsultacija: sreda 9:00 – 10:30.

Doc. dr Vesna Buha – karton nastavnika i reference

e-mail adresa: vesna.buha@pmc.edu.rs