Doc. dr Vladimir Todorović

Trenutno radi na poziciji Rukovodioca centra za razvoj u Naučno-tehnološkom parku Novi Sad, dr Vladimir Todorović je takođe angažovan kao viši stručni saradnik za projekte i međunarodnu saradnju na Univerzitetu u Novom Sadu. Njegova posvećenost akademskom i profesionalnom razvoju evidentna je kroz osnivanje Kancelarije za međunarodnu saradnju na Fakultetu tehničkih nauka 2010. godine, gde je bio šef osnivanja Službe do 2020. godine.

Na Fakultetu za projektni i inovacioni menadžment prof. dr. Petar Jovanović, dr Vladimir Todorović je angažovan u zvanju docenta, gde predaje predmete koji se tiču upravljanja projektima.

Njegova doktorska disertacija fokusirana je na inteligentno softversko inženjerstvo, posebno na primenu identifikacionih tehnologija u industriji hrane. Završio je osnovne i master studije na Departmanu za energetiku, elektroniku i telekomunikacije, Fakulteta tehnićkih nauka, Univerziteta u Novom Sadu.

Kao stipendista Evropske komisije, proveo je dve godine na doktorskim studijama kroz program Erasmus Mundus na Tehničkom univerzitetu Kluž-Napoka u Rumuniji. Njegova ekspertiza u upravljanju projektima evidentna je kroz učešće u projektima kao što su FP7, TEMPUS, Horizont 2020, Horizont Evropa i IPA INTERREG. Posebno se ističe njegova uloga kao koordinatora TEMPUS projekta iDEAlab i rukovodoca Horizon 2020 projekta „Noć istraživača Srbija“.

Kao predsednik Udruženja „Laboratorija ideja – iDEAlab“, posvećen je podsticanju inovativnosti, kreativnosti i razvoju startup ekosistema. Njegova ekspertiza prepoznata je i kroz sertifikaciju Ministarstva za razvoj projekata za javne ustanove u Republici Srbiji.

Njegovo neformalno obrazovanje obuhvata studije na prestižnim univerzitetima širom sveta, uključujući Osijek, Ulm, Glazgov, Pariz Sorbona, TU Hamburg, Tartu, Kijev, Kaunas, Lodj i Singapur.

Strastven je prema tehnologiji, što demonstrira kroz kreiranje inovativnih platformi za učenje i demonstraciju tehnologija kao što su robotika, VR, AR, veštačka inteligencija i Internet of Things.

Na ličnom planu, dr Todorović je ponosan suprug i otac jednogodišnje Srne.

Doc. dr Vladimir Todorović – karton nastavnika i reference

e-mail adresa: vladimir.todorovic@pmc.edu.rs