Prof. dr Ivana Berić

VANREDNI PROFESOR

Diplomirala je na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu, Odsek Menadžment, gde je 2008.god. završila i master studije, modul Upravljanje projektima. Iste godine upisala je i doktorske studije na Tehničkom fakultetu u Boru, na kom je 2013.god. odbranila doktorsku disertaciju. 2014. godine je izabrana za docenta, a 2019. godine za vanrednog profesora za užu naučnu oblast Menadžment i projektni menadžment. Od 2015. godine prof. dr Ivana Berić je Prodekan za nastavu i međunarodnu saradnju na Fakultetu za projektni i inovacioni menadžment. Od 2018. godine je zamenik predsednika Udruženja za upravljanje projektima Srbije – IPMA Srbija i ocenjivač u procesu međunarodne sertifikacije projektnih menadžera po IPMA standardima. Objavila je 2 knjige i veći broj naučnih i stručnih radova na konferencijama i u domaćim i međunarodnim časopisima.

Prof. dr Ivana Berić – karton nastavnika i reference

e-mail adresa: ivana.beric@pmc.edu.rs