Prof. dr Katarina Pavlović

VANREDNI PROFESOR

Diplomirala na Hemijskom fakultetu u Beogradu, na katedri za biohemiju, gde je završila i specijalizaciju. Magistrirala na Fakultetu organizacionih nauka, smer Upravljanje kvaliteta, sa temom „Međulaboratorijska saradnja kao osnov unapređenja kvaliteta rezultata ispitivanja“. Na Fakultetu organizacionih nauka je i odbranila doktorsku disertaciju „Sistem menadžmenta kvaliteta zasnovan na teoriji kompleksnosti“. Više od osamnaest godina profesionalnog iskustva u industriji i četiri godine iskustva u visokom obrazovanju. Nezavisni konsultant za korporativne inovacije, razvoj poslovanja, upravlјanje strateškim portofiom, mentor i trener startapova, malih i srednjih preduzeća. Aktivni učesnik inovativnog ekosistema u Srbiji, kroz korporativne treninge, predavanja, panele, vebinare, povezivanja nauke i privrede, kao menadžer i vodeći mentor PMC inkubatora. Višegodišnje menadžersko iskustvo i visok stepen odgovornosti u farmaceutskoj i prehrambenoj industriji, sa posebnim interesom u oblasti projektnog menadžmenta. Suštinsko poznavanje i primena internacionalne zakonske regulative, koja se odnosi na razvoj, proizvodnju, kontrolu kvaliteta i registraciju farmaceutskih i prehrambenih proizvoda. Višegodišnje iskustvo u radu na investicionim i poslovnim projektima, kao projektni menadžer i konsultant. Kao docent, istraživački naglasak stavlјa na prilagođavanje metodologija projektnog menadžmenta savremenim aspektima poslovanja, na agilnu transformaciju i inoviranje poslovnih modela, na sisteme menadžmenta u haordijskim organizacionim sistemima i na aktuelne aspekte upravlјanja znanjem i inovacijama.

Prof. dr Katarina Pavlović – karton nastavnika i reference

e-mail adresa: katarina.pavlovic@pmc.edu.rs