Prof. dr Ljiljana Miletić
PROFESOR

Diplomirala i magistrirala na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, Mašinski odsek, smer Efektivnost, upravljanje kvalitetom i održavanje. Doktorirala na Mašinskom fakultetu u Beogradu na katedri za Industrijsko inženjerstvo i menadžment. Objavila je veliki broj naučno-stručnih radova u međunarodnim zbornicima i časopisima i više udžbenika iz oblasti Upravljanje kvalitetom i Upravljanje proizvodno-poslovnim sistemima i monografiju iz Operativnog menadžmenta. Učestvovala je na naučno-istraživačkom projektu Fakulteta tehničkih nauka Uvođenje Sistema kvaliteta u preduzeću Istra u Kuli i bila koordinator na projektu City branding Visoke škole za upravljanje i informacione sisteme iz Neuchatel-a. Za redovnog profesora izabrana je na Univerzitetu Union „Nikola Tesla“ 2013.godine za oblasti Industrijski menadžment i Industrijsko inženjerstvo a 2017.god. izabrana je i za redovnog profesora na Fakultetu za projektni i inovacioni menadžment, Univerzitet „Educons“ za naučne oblasti Menadžment i Informatika. Ima LRQA certifikat za QMS ocenjivača Sistema kvaliteta (ISO 9001:2008).
Vreme konsultacija: subota 11:30 – 13:30. 

Prof. dr Ljiljana Miletić – karton nastavnika i reference

e-mail adresa: ljiljana.miletic@pmc.edu.rs.