Drugi konkursni rok – detalji

Fakultet za projektni i inovacioni menadžment – PMC u školskoj 2020/21. raspisuje drugi konkursni rok za upis studenata na akreditovane studijske programe:

 • Projektni menadžment (najmanje 3 mesta)
 • Informacioni sistemi i razvoj softvera (najmanje 1 mesto)

osnovnih akademskih studija.

Prijava za drugi konkursni rok za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija, u školskoj 2020/21. godini počinje 6. jula 2020. godine, i trajaće do 9. jula 2020. godine.

Prijemni ispit za upis na PMC Fakultet će se održati 15.07.2020.

Kako biste se prijavili na konkurs za upis, možete doći u prostorije Fakulteta u ulici Bože Jankovića 14, svakog dana od 9 do 15h, počevši od 6. jula.

Prilikom prijave na konkurs, kandidati podnose sledeću dokumentaciju:

 1. Prijavni list (dobija se na Fakultetu);
 2. Fotokopiju diplome o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu (originali na uvid);
 3. Fotokopije svedočanstava za sve razrede prethodnog srednjoškolskog obrazovanja (originali na uvid);
 4. Fotokopije diplome republičkog ili međunarodnog takmičenja za kandidate koji su kao učenici trećeg i četvrtog razreda srednje škole osvojili jednu od prve tri nagrade iz predmeta koji se polaže na prijemnom ispitu;
 5. Dokaz o uplati troškova prijave na konkurs (8.000 dinara);
 6. Dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita (6.000 dinara za jedan prijemni ispit ili 10.000 dinara za polaganje oba prijemna ispita).

Napomene:

 • Kandidat svojim potpisom na prijavnom listu potvrđuje da prihvata pravila prijemnog ispita,
 • Kandidati prilikom prijave na konkurs podnose na uvid originalna dokumenta, a uz prijavni list predaju fotokopije dokumenata.

Za sve dodatne informacije molimo vas da pozovete 062 577 577 ili 011 3912 484. Možete nam i pisati na mail info@pmc.edu.rs

Za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija mogu konkurisati lica sa prethodno stečenim četvorogodišnjim obrazovanjem, različitih profila.

Kandidati se na prvu godinu osnovnih akademskih studija upisuju po konačnim rang listama, i to:

 • Konačna rang lista za studijski program Projektni menadžment
 • Konačna rang lista za studijski program Informacioni sistemi i razvoj softvera

Kandidati se prilikom prijave na konkurs opredeljuju za koji studijski program konkurišu, odnosno na kojoj rang listi žele da se rangiraju. Kandidat se može opredeliti za konkurisanje za upis na oba studijska programa, odnosno za rangiranje na obe rang liste.

Rang liste se formiraju na osnovu uspeha postignutog u srednjoj školi (do 40 bodova) i rezultata postignutih na prijemnom ispitu (najviše 60 bodova).

Broj bodova koji se stiče na osnovu uspeha postignutog u srednjoj školi dobija se kada se zbir prosečnih ocena sva četiri razreda srednje škole pomnoži sa dva.

Kandidati za upis u prvu godinu studija na PMC Fakultetu mogu polagati:

 • prijemni ispit iz opšte i informatičke informisanosti ili
 • prijemni ispit iz matematike.

Kandidati se mogu opredeliti i da polažu oba prijemna ispita. U tom slučaju se, prilikom formiranja rang liste, pojavljuju dva puta, odnosno mogu iskoristiti prijemni ispit na kom su ostvarili veći broj poena.

Prijemni ispit iz opšte i informatičke informisanosti se sprovodi u formi testa zatvorenog tipa, odnosno sa ponuđenim odgovorima. Test iz opšte i informatičke informisanosti sadrži dvadeset pitanja, sa po pet ponuđenih odgovora, od kojih je samo jedan tačan. Tačan odgovor nosi tri poena. Netačni odgovori ne nose negativne poene.

Prijemni ispit iz matematike se sprovodi, takođe, u formi testa zatvorenog tipa, odnosno sa ponuđenim rešenjima zadataka. Test matematike sadrži deset zadataka, sa po pet ponuđenih rešenja, od kojih je samo jedno tačno. Zaokruženo tačno rešenje vredi šest poena. Netačni odgovori ne nose negativne poene.

Napomena – Zadaci i oblasti su isti za prijemni ispit za oba studijska programa – Informacioni sistemi i razvoj softvera i Projektni menadžment. Dakle, svi polažu isti prijemni ispit i nema razlike u odnosu na to za koji studijski program su se opredelili.

DRUGI KONKURSNI ROK ZA UPIS NA OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE – TERMINI

Leave a comment