Informatika1, kol1, raspored polaganja

Prvi kolokvijum iz predmeta Informatika 1 za studente prve godine biće održan po grupama: Inf 1 Kol1 Grupa 1Inf 1 Kol 1 Grupa 2Inf 1 Kol1 Grupa 3Inf 1 Kol1 Grupa 4Inf 1 Kol1 Grupa 5. Studenti su u obavezi da se pridržavaju termina i grupa u koje su raspoređeni.

Leave a comment