Junski ispitni rok – bitne informacije

Poštovane kolege,
Junski ispitni rok održaće se u periodu od 15. juna do 4. jula 2020. godine.
Prijava ispita vršiće se putem mejla prijava.ispita@pmc.edu.rs u periodu od 1. do 10. juna 2020. godine. U mejlu je potrebno da navedete
1. ime, prezime,
2. broj indeksa,
3. naziv/e ispita koji želite da prijavite,
4. ime profesora kod kog se ispit polaže.
Ispitnu prijavu ćete popuniti na samom ispitu.
Dokaz o uplati troškova prijave ispita predaje se na dan ispita u Studentskoj službi.

Leave a comment