Kako pokrenuti sopstveni biznis – II deo

Nastavljamo sa serijom tekstova o preduzetništvu, startapima i savetima kako pokrenuti sopstveni biznis. Ukoliko niste pročitali prvi deo teksta, to možete učiniti ovde 

Preduzetništvo i pokretanje svog biznisa – drugi deo

Utvrđivanje mogućnosti za sprovođenje razmatranog biznisa.

U razmatranju ideja za pokretanje novog biznisa i za pozitivno odlučivanje po tom pitanju, treba napraviti i brojne provere, sa kojima prethodno treba utvrditi sledeće činjenice:

1.LEGALNOST RAZMATRANOG BIZNISA, kojom prilikom se utvrđuje da li planirani biznis nije u suprotnosti sa nekim važećim zakonskim i moralnim normama. Drugim rečima da li postoje pravne prepreke ili pravni rizici , koji mogu da onemoguće , uspore ili moralno zagade konkretni biznis?

2.BEZBEDNOST BIZNISA ima više komponenti. Cilj je da se utvrdi da li je razmatrani novi biznis bezbedan po svim relevantnim određenjima? Bezbedan po ljude koji ga vode, po korisnike proizvoda, po okolinu? Npr, proizvodnja posebnih hemijskih proizvoda mora proći određene bezbedonosne provere.

3. DRUŠTVENO I JAVNO REAGOVANJE na biznis koji se razmatra i koji, ako se usvoji, može biti predmet praktične primene. Ukoliko je ovo reagovanje negativno, treba dobro razmisliti da li je nužno i potrebno da se u razmatrani biznis uopšte ulazi? Da li na određenom tržištu možda postoji negativan stav prema proizvodu usled određenih društvenih ili religijskih normi?

4. POTENCIJALNA TRŽIŠTA NABAVKE I PRODAJE treba takođe pažljivo da budu analizirana i proverena, da bi se utvrdilo da li se na takvim tržištima može uspešno voditi konkretan preduzetnički posao? Da li možemo lako nabaviti sve resurse koji su nam potrebni za kreiranje proizvoda ili moramo da ih uvozimo što nam povećava troškove?

6. ŽIVOTNI CIKLUS PROIZVODA I/ILI USLUGA koji su predmet biznisa, takođe treba da bude premet pažljive provere. Ne treba ulaziti u proizvodnju i ponudu proizvoda i usluga čiji je životni tehnološki i/ili tržišni vek pri kraju.

7. NAVIKE U KUPOVINI (POSEDOVANJU I POTROŠNJI) razmatranih proizvoda od strane kupaca, takođe treba da budu pažljivo proučene. Nije razumno proizvoditi ili nabavljati proizvode koji će biti ponuđeni na tržištu, u situacijama kada kupci nemaju navike i interese da kupuju navedene proizvode. Postoje situacije kada proizvod kreira naviku (Apple proizvodi) ali treba biti realan i znati da je doći do ovog mehanizma veoma teško.

8. VIZUELNA I DRUGA PRIVLAČNOST PLANIRANIH PROIZVODA svakako da treba da bude predmet posebne pažnje preduzetnika, koji takve proizvode, preko svoje firme želi da ponudi na tržištu.

9. SERVIS za proizvode. Treba pažljivo razmotriti da li će neposredno preko svoje firme ili preko drugih profesionalnih servisera biti obezbeđen servis za proizvode, koji će se preko novoosnovane preduzetničke firme plasirati kupcima.

10. KONKURENCIJA, stvarna ili potencijalna, treba uvek da se nalazi u fokusu naglašene pažnje preduzetnika i njegovog tima.

11. TRAJNOST PLANIRANOG BIZNISA je nezaobilazno pitanje koje treba pažljivo razmotriti pre ulaska u svaki novi preduzetnički posao. Bespredmetno je i nerazumno ulaziti u biznis procenjenog kratkog veka trajanja.

12. OPRAVDANOST PREDUZETNIKA ZA ULAZAK U NOVI POSAO. Preduzetnik treba da identifikuje i pažljivo analizira motivacione podsticaje koji ga čine mentalno i emocionalno prijemčivim za preduzetnički biznis koji želi da pokrene. Da li je u pitanju reč o rešavanju problema nezaposlenosti, o težnji za većom zaradom, težnji za afirmativnim položajem u društvu, za kreiranjem nečeg inovativnog ili..?

Ostale provere za pokretanje novog biznisa, objavićemo u našem narednom blog postu, trećem delu serijala o preduzetništvu

Tekst je preuzet iz knjige osnivača Fakulteta PMC, prof. Petra Jovanovića, „Menadžment“

Leave a comment