Kako pokrenuti svoj posao – III deo

Pročitajte treći deo iz našeg serijala – Kako pokrenuti svoj posao. Približavamo Vam teme preduzetništva i biznisa i dajemo bitne savete za početak. Prethodna dva teksta iz serijala možete naći ovde i ovde

 

Preduzetništvo – Treći deo

 

13. STABILNOST NABAVKE ROBA I MATERIJALA POTREBNIH ZA VOĐENJE BIZNISA.

Ova provera je veoma važna , jer se danas svaki preduzetnički biznis izvodi na promenljivom i neizvesnom tržištu. Ne želite da imate problem sa ključnim materijalom ako je potražnja velika i da dođete u situaciju da ne možete da napravite dovoljno proizvoda za potencijalne kupce

14. POTROŠAČKA KOMPATIBILNOST POTREBA KUPACA ZA PROIZVODIMA IUSLUGAMA, KOJI ĆE IM BITI PONUĐENI.

Potrebno da se utvrdi da li raspoloživim ciljnim kupcima odgovara planirani asortiman roba i usluga koji će im biti ponuđen na tržištu. Jedan od ključnih delova – analiza tržišta. Nužno je napraviti prognoze i budućih trendova potražnje za proizvodima i uslugama koje će preduzetnička firma nuditi svojim kupcima.

15. MARKETING.

Provera ovog tipa odnosi se na sadržaj i kvalitet komunikacija koje će se obavljati sa ciljnim kupcima, kao i na karakter, sadržaj i cilj planiranih instrumenata marketinga (tzv.marketing miks), sa kojima će kupci biti privučeni.

16. KANALI NABAVKE I PLASMANA I SISTEM DISTRIBUCIJE.

Potrebno je da se, međusobno povezani, procesi nabavke i plasmana roba i usluga kvalitetno izvodili. Ko nabavlja robu, gde je dostavlja, kada se carini, kako se vrši prebacivanje iz magacina ka kupcu..

17. TROŠKOVI ULAGANJA.

Reč je o polaznim investicionim, i obično najvećim, troškovima koji se moraju precizno planirati da bi, sa njihovom realizacijom, bili stvoreni uslovi za otpočinjanje planiranog novog biznisa.

18.TROŠKOVI TEKUĆEG OBAVLJANJA BIZNISA.

Ovo su troškovi koji nastaju pošto se biznis pokrene i implementira, i koji takođe u svim odeljenjima (mestima) i vremenima nastanka moraju biti realno planirani i finansijski pokriveni.

20. PRODAJNA CENA.

Kao drugi instrumenat marketing miksa – posle ponuđenih proizvoda, prodajna cena, po kojoj se proizvodi i usluge nude kupcima, ima ne samo finansijsko već i snažno promociono određenje.

21. PERIOD POVRAĆAJA ULOŽENOG KAPITALA.

Ovo je takođe veoma važno pitanje, jer je bespredmetno ulagati kapital i napore u biznis kod koga je povraćaj uloženih investicija veoma dug ili neizvestan.

 

Nabrajanjem 21 navedene pretpostavkie svakako da nismo iscrpeli sve zahteve koji se postavljaju pred ambicioznim preduzetnicima koji planiraju da pokrenu sopstveni biznis. Ovih zahteva ima veoma mnogo i utoliko su specifičnog karaktera, koliko je specifičan i biznis koji se od strane određenih preduzetnika, odnosno određenih preduzetničkih timova, planira za pozitivnu poslovnu implementaciju.

U sledećem tekstu govorićemo o drugom načinu ulaska u preduzetnički posao – kupovina već postojeće firme. Pokušaćemo da pomognemo sa savetima koje stvari treba da proverite i analize da uradite kako bi na pravi način doneli odluku o kupovini već postojeće kompanije.

 

Tekst je preuzet iz knjige osnivača Fakulteta PMC, prof. dr Petra Jovanovića, „Menadžment“

 

 

 

Leave a comment