KomBEU Hackadys, 18 – 20. jun, PMC Beograd

Fakultet za projektni i inovacioni menadžment (PMC) u saradnji sa Međunarodnim udruženjem za projektni menadžment (IPMA), u sklopu projekta KomBEU – Competence Model for Business Development 4.0 in the European Context, organizuje „Hackdays“ u kome se takmiči preko 35 učesnika i volontera podeljenih u četiri tima. Hakaton je počeo 18. juna i trajaće do 20. juna, kada će biti proglašen pobednik.

Projekat u okviru kojeg se odvija takmičenje finansira nemačko Federalno ministarstvo obrazovanja i razvoja. Reč je o događaju u kojem grupe timova u toku dva dana rešavaju izazove i zadatke na zadate teme, a nakon toga rešenja predstavljaju žiriju koji proglašava pobednika.

Na ovogodišnjem hakatonu učestvuju timovi iz PMC inkubatora Fakulteta za projektni menadžment i inovacije. PMC inkubator, osnovan 2019, za cilj ima podizanje kapaciteta studenata u oblasti inovacija i razvoja preduzetničkih projekata, a pruža i mogućnost implementacije stečenih znanja i veština, te povezivanja sa SME sektorom. Takođe, na „Hackadays-u“ učestvuju i studenti Fakulteta za menadžment, ekonomiju i finansije (MEF).

PMC, jedini fakultet u regionu sa akreditovanim smerom za projektni menadžment i IT za osnovne, master i doktorske studije, ekskluzivni je predstavnik Srbije u međunarodnom projektu KomBEU – Competence Model for Business Development 4.0 in the European Context. Reče je o projektu koji vodi ISF Munchen e.V. u saradnji sa Tiba Managementberatung GmbH i Educons univerzitetom u Srbiji. Projekat ima za cilj da doprinese realizaciji potencijala digitalne transformacije za uspešno formiranje startapova i implementaciju inovacija poslovnog modela u praksu preduzeća EU i regiona Zapadnog Balkana.

KomBEU se fokusira na tri pitanja: koji su procesni modeli, instrumenti i metode pogodni za razvoj poslovnog modela i upravljanje projektima u digitalnoj transformaciji; kako se ovi skupovi veština mogu integrisati u visoko obrazovanje i koja su implicitna znanja potrebna za njihovu primenu u praksi.

Poslednjih godina, međutim, sve je više znakova da digitalna transformacija privrede stvara nove mogućnosti za zemlje istočne Evrope da ublaže i spreče ovaj „odliv mozgova“. Koristeći infrastrukturu u oblaku i tehnologije otvorenog koda, ideje i koncepti za poslovne modele zasnovane na Internetu mogu se brzo i isplativo testirati, poboljšati i skalirati za globalna tržišta. U sprezi sa rastućim apetitom rizičnog kapitala za ulaganje u tržišta u razvoju, ove niže barijere za ulazak otvaraju brojne mogućnosti za formiranje početnika i razvoj inovacija u poslovnom modelu u etabliranim malim i srednjim preduzećima i kompanijama srednje veličine. Dinamičan razvoj tehnoloških kompanija kao što su Ui Path iz Rumunije i Prezi iz Mađarske, kao i uspon čitavih klastera inovacija kao što su baltičke države ili Tri-Citi oko Varšave, Vroclava i Krakova u Poljskoj ilustruju ovaj prošireni prostor mogućnosti za tržišta u razvoju. Projekat ima za cilj da doprinese realizaciji potencijala digitalne transformacije za uspešno formiranje start-up-a i implementaciju inovacija poslovnog modela u uspostavljena preduzeća u regionu Zapadnog Balkana. Osnovna pretpostavka projekta je da, pored tehničke ekspertize i stvaranja odgovarajućih političko-ekonomskih okvirnih uslova u inovacionom sistemu, ključnu ulogu ima razvoj kompetencija za razvoj poslovnog modela i upravljanje projektima. Do danas, ova oblast nadležnosti je igrala manju ulogu na univerzitetima na Zapadnom Balkanu. Dakle, projekat se fokusira na tri pitanja: (1) koji su procesni modeli, instrumenti i metode pogodni za razvoj poslovnog modela i upravljanje projektima u digitalnoj transformaciji; (2) kako se ovi skupovi veština mogu integrisati u visoko obrazovanje; (3) koja su implicitna znanja potrebna za njihovu primenu u praksi.

Leave a comment