Međunarodni kongres iz upravljanja projektima

26. Međunarodni kongres iz upravljanja projektima “Izazovi projektnog upravljanja u postkriznom društvu”

 

Važni datumi

Rok za dostavljanje radova: 15. maj 2022.godine

Kongres: 19-21. jun 2022.godine

Mesto održavanja: NAJU – Nacionalna akademija za javnu upravu, Vojvode Stepe 51, Beograd, Srbija

Poziv za dostavljanje radova

Dostavite radove do 15. maja 2022. godine

Radovi mogu biti pisani na srpskom i engleskom jeziku.

Radove dostaviti na adresu congress@ipma.rs

Informacije o registraciji i prijava za učešće, kao i uputstvo za pisanje rada možete naći na linku https://ipma.rs/konferencije-i-kongresi/kongresi-2022/ 

Radovi će biti selektovani za objavljivanje u sledećim časopisima:

 • Serbian Journal of Management
 • European Project Management Journal

 

Predložene teme:

 • Ekonomski i društveni izazovi koje je donela pandemija
 • Veštine upravljanja u vanrednim situacijama
 • Upravljanje promenama u postkriznom društvu
 • Primena digitalnih tehnologija u projektnom upravljanju
 • Odgovorno upravljanje projektima u sektoru odbrane
 • Društvena odgovornost u upravljanju projektima
 • Dizajn portoflija, programa i projekata u postkriznom društvu
 • Karakteristike projekata u postkriznom društvu
 • Uloga PMO u upravljanju projektima u postkriznom društvu
 • Implementacija projekata u promenljivom i neizvesnom okruženju

 

Programski odbor:

 • dr Vladimir Obradović, Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu, Srbija
 • dr Nada Štrbac, Dekan Tehničkog fakulteta u Boru, Univerzitet u Beogradu, Srbija
 • dr Aca Jovanović, Dekan Fakulteta za projektni i inovacioni menadžment, Beograd, Srbija
 • dr Ivana Berić, Fakultet za projektni i inovacioni menadžment, Beograd, Srbija
 • dr Marija Todorović, Fakultet organizacionih nauka Univerzitet u Beogradu, Srbija
 • Pukovnik Doc. dr Ivan Vulić, Prorektor za nauku i istraživanje Univerziteta odbrane u Beogradu
 • dr Ivan Mihajlović, Tehnički fakultet u Boru, Univerzitet u Beogradu, Srbija
 • dr Sergey Bushuyev, Kijevski nacionalni univerzitet za arhitekturu i građevinu, Ukrajina
 • Alexandr Tovb, Predsednik Ruskog udruženja za upravljanje projektima, Rusija
 • Dr Joel Carboni, IPMA USA, Green Project Management, SAD
 • dr Constanta Bodea, Akademija za evropske studije, Bukurešt, Rumunija
 • dr Mladen Vukomanović, Građevinski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska
 • dr Ekaterina Halimon, Državni univerzitet za menadžment, Rusija
 • Miguel Carvalho e Melo, predsednik APOGEP
 • dr Radmila Miković, Fakultet za projektni i inovacioni menadžment, Beograd, Srbija
 • dr Filip Jovanović, Fakultet za projektni i inovacioni menadžment, Beograd, Srbija
 • Davor Žderić, direktor, GMP Gramont – NS

 

Leave a comment