lPMA Sertifikacija

IPMA četvorostepeni program je međunarodno priznat program sertifikacije zasnovan na kompetencijama koji nudi vrednost pojedincima i organizacijama u upravljanju projektima, programima ili portfoliom.

IPMA sertifikacija zasniva se na globalnom standardu kompetencija – ICB4. Ovaj standard definiše IPMA i opisuje kompetencije koje bi menadžeri projekata, programa i portfolia trebalo da poseduju.

Udruženje za upravljanje projektima Srbije – IPMA Srbija jedina je organizacija u Srbiji koju je IPMA ovlastila za izdavanje sertifikata u oblasti projektnog programa ili upravljanja portfoliom.
Sertifikati koje je izdalo Udruženje za upravljanje projektima Srbije – IPMA Srbija važe i apsolutno odgovaraju svim zemljama članicama IPMA.

Upravo naš fakultet je u skladu sa IPMA statutom i nakon završetka osnovnih studija smera projektni menadžment, studenti imaju priliku da dobiju sertifikat nivoa D – saradnik u upravljanju projektima.

Leave a comment