Master studije, predavanja (NOVO)

Predavanja na master studijama počinju 19.11.2022 prema sledećem RASPOREDU.

Napomena: 19.11.2022. neće biti održano predavanje iz predmeta Metodologije naučno-istraživačkog rada za studente druge godine master
studija. Studenti  će o terminu nadoknade predavanja biti naknadno obavešteni.

Leave a comment