Menadžer kao profesija

Šta je ono što zapravo čini menadžerstvo zanimanjem, ili profesijom?

Detaljnije razmatranje i analiza menadžerstva kao profesije kojom se bave menadžeri obuhvata, pre svega, definisanje poslova koje obavljaju menadžeri i odgovornosti i ovlašćenja koja imaju u obavljanju svojih upravljačkih zadataka. To je pristup menadžmentu kao sistemu vlasti, pristup u kome se razmatra specijalna grupa ljudi koja ima ovlašćenja da upravlja poslovima i vodi ih ka zajedničkim ciljevima, kroz aktivnosti drugih ljudi. Na taj način posmatrano menadžerstvo predstavlja zanimanje, profesiju kojom se bave određeni ljudi – menadžeri.

Veoma promenljivo okruženje, povećana konkurencija i složenost upravljanja savremenim organizacijama zahteva poseban sloj ljudi – menadžera, koji se bave menadžerstvom kao profesijom i koji su osposobljeni da, kroz znanja i osobine koje poseduju i kroz moć i autoritet zasnovan na ličnim osobinama i funkciji koju obavljaju, izvršavaju određene upravljačke poslove i zadatke i tako obezbede efikasnije poslovanje.

Pitanje da Ii je menadžerstvo profesija je dosta komplikovano činjenicom da menadžment predstavlja složenu disciplinu sa velikim opsegom područja i aktivnosti. Evo nekoliko kriterijuma koji mogu pomoći kod identifikovanja menadžerstva kao profesije, koje predlaže zapadna literatura:

  1.  Profesija se bazira na određenom skupu znanja i zahteva stalni trening i inovaciju znanja.
  2.  Profesija zahteva istraživanje i uvođenje novih ideja i znanja.
  3.  Profesija obično razvija određeni etički standard.
  4.  Ulaz u profesiju obično je ograničen standardima koje postavlja odgovarajuće udruženje.

Ovi kriterijumi su delimično ili potpuno ispunjeni kod menadžerstva, tako da se može zaključiti da menadžerstvo predstavlja profesiju, odnosno profesionalno zanimanje određenog sloja ljudi koji se zovu menadžeri.

Mesto menadžmenta u modernom društvu zahteva i novi pristup njegovom profesionalnom statusu. Nova društvena klima postavlja i nove zahteve i nove izazove za menadžere. Da bi odgovorio ovim izazovima, moderni menadžer mora posedovati najnovija znanja i prolaziti kroz stalnu obuku. On treba da uči i prihvata najnovija naučna saznanja modernog menadžmenta, ali da se takođe priprema da odgovori svakodnevnim zahtevima svoje profesije, pri čemu su neophodne određene osobine i sposobnosti, stalan praktičan rad i sticanje novih iskustava.

Kreativnost i imaginacija koja omogućava naučni pristup i rutinske procedure i poslovi koje menadžer svakodnevno obavlja, čine široki raspon u kome se menadžment i menadžerstvo koriste. To je i logično obzirom da menadžment i predstavlja naučnu disciplinu i veštinu posvećenu rešavanju složenih upravljačkih problema, a da menadžerstvo predstavlja profesiju, odnosno zanimanje ljudi koji poseduju ovlašćenja da obavljaju poslove i zadatke koje obuhvata menadžment.

Menadžerstvo predstavlja specifičnu profesiju koja mnogo zahteva, ali i nudi velike nagrade i beneficije. Velika plata, učešće u ostvarenom profitu, besplatno korišćenje kuce, automobila i letovališta, mogućnost brzog napredovanja i mnoge druge pogodnosti su realne nagrade za uspešno obavljeni menadžerski posao. Međutim i svakodnevni teški problemi i složene odluke, cesta kašnjenja, prekidi i nedostaci, neophodni sukobi i konflikti su takođe stvarnost koja čeka svakog menadžera, bez obzira na mesto na hijerarhijskoj lestvici.

Posao menadžera može da se poredi sa borbom za održanje na površini, u stalnom vrtlogu problema, i brzih i presudnih odluka. Ko želi i ima snage i hrabrosti da se nađe u centru ovih vrtloga, i da se iz njih bezbedno izvuče pronalazeći najbolja rešenja za organizaciju ili poduhvat kojim upravlja, taj može da bude menadžer. Posmatrači i diskutanti sa strane ne mogu da budu uspešni u menadžerskoj profesiji, već samo ljudi koji su spremni da uđu u borbu, koji veruju u svoj uspeh, i koji mogu da punom snagom grabe prema njemu.

Menadžerstvo je interesantna, ali i veoma teška profesija, koja zahteva ambiciozne, pametne i snažne ljude, sposobne da dugo i naporno rade usiljenim tempom, i da neprekidno rešavaju gomile problema sa kojima se svakodnevno susreću. Ponekad se govori da je potrebno imati i talenta, odnosno skup sposobnosti koje su potrebne da bi se bio dobar menadžer. Ili dovoljno je da čovek ima nagomilano poslovno iskustvo da bi bio dobar menadžer. Međutim istina je da je sve navedeno potrebno – i skup različitih osobina i sposobnosti, i dovoljno poslovnog iskustva, ali i potrebno znanje za dobrog menadžera i želja da neprekidno uči, usavršava se i postiže dobre rezultate u realizaciji svojih upravljačkih zadataka.

Profesor dr Petar Jovanović
(Tekst je preuzet iz knjige prof. dr Petra Jovanovića “Kako postati dobar projektni menadžer”)

Leave a comment