Naš Fakultet je promenio zvanični naziv u čast svog osnivača – prof. dr Petra Jovanovića

Naš Fakultet je promenio zvanični naziv u čast svog osnivača – prof. dr Petra Jovanovića.

Profesor Jovanović je ostavio neizbrisiv trag u naučnoj zajednici naše zemlje kao pionir u oblasti menadžmenta i projektnog menadžmenta. Objavio je preko 50 knjiga i preko 300 radova, vodio i učestvovao u više desetina velikih projekata u privredi. Kao nekadašnji dekan FON-a i osnivač smera Menadžment, uticao je na popularizaciju menadžmenta i upravljanja projektima u našoj zemlji.

Kroz naš Fakultet za projektni i inovacioni menadžment – PMC koji je osnovao i vodio ,trudimo se da jedan od njegovih velikih projekata nastavi da daje rezultate. Sigurni smo da bi profesor iznad svega želeo da se učenje o menadžmentu nastavi u budućnosti i da se knjige iz ove oblasti još više čitaju, kako bi svaka nova generacija studenata bila još više „naoružana“ znanjem za projekte koje im u životu predstoje.

Prof. dr Petar Jovanović je diplomirao i magistrirao na Mašinskom fakultetu, a doktorirao na Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu. Na FON-u je obavljao funkciju dekana u tri mandata.

Osnivač je Udruženja za upravljanje projektima Srbije (IPMA). Bio je individualni član PMI (Project Management Institut) iz SAD i delegat IPMA (International Project Management Association). Bio je član BAM (British Academy of Management).

Napisao je veći broj radova i knjiga iz menadžmenta i projektnog menadžmenta, a po njegovim knjigama se obučavaju generacije menadžera i projektnih menadžera. Definisao je, vodio i realizovao preko 300 seminara iz menadžmenta i projektnog menadžmenta, upravljanja investicijama i dr. a takođe i veliki broj projekata, studija i elaborata. Kao projektni menadžer vodio je više desetina većih i manjih projekata u zemlji i inostranstvu.

Jedan od osnivača smera za menadžment na FON-u. Bio je šef Katedre za menadžment FON i rukovodilac Centra za upravljanje investicijama FON. Predavao je veliki broj predmeta, uključujući Upravljanje projektima, Upravljanje promenama, Strategijski menadžment i Upravljanje investicijama. Bio je gostujući profesor na Saobraćajnom fakultetu (Beograd), Mašinskom fakultetu (Beograd), Ekonomskom fakultetu (Niš). Osnovao je Fakultet za projektni i inovaciono menadžment 2006. godine i vodio do 2018. godine. Fakultet je kroz godine doživeo veliki napredak gde pored smera za Projektni menadžment postoji i smer Informacioni sistemi i razvoj softvera.

Srećni smo i ponosni što će naš fakultet nositi njegovo ime.

Leave a comment