Odbrana doktorske disertacije Željka Sarića

Dana 13.07.2022. godine u 17 časova, na Univerzitetu EDUCONS, Fakultet za projektni i inovacioni menadžment Beograd na adresi Bože Jankovića 14 u sali 20, Željko Sarić će braniti doktorsku disertaciju pod naslovom „Model upravljanja inovacionim projektima u digitalnoj transformaciji“, pred Komisijom:

  1. dr Aca Jovanović, redovni profesor, Univerzitet EDUCONS u Sremskoj Кamenici, Fakultet za projektni i inovacioni menadžment, predsednik Кomisije
  2. dr Svetlana Mitrović, vanredni profesor, Univerzitet EDUCONS u Sremskoj Кamenici, Fakultet za projektni i inovacioni menadžment, član Кomisije i mentor
  3. dr Zorica Bogdanović, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka, član Кomisije.

Leave a comment