Petnaest dobrih saveta za buduće menadžere

Da bi neko postao menadžer, pored sticanja znanja i praktičnih iskustava, treba da se posebno priprema za ovu tešku i zahtevnu profesiju. Kao što su potrebne dugotrajne vežbe i pripreme da bi neko postao vrhunski umetnik ili sportista, tako i profesija menadžera zahteva dugotrajne pripreme i vežbe.

Budući menadžer treba da analizira sopstvene mogućnosti i slabosti, pozitivne osobine i nedostatke i da u tom smislu počne da se prirema, da radi na izgrađivanju svoje ličnosti, i da poboljšava svoje osobine i razvija potrebne sposobnosti.

Pored ovih manje ili više opštih stvari, budući menadžer treba da se priprema na poseban način za menadžersku profesiju i da sebe izgrađuje i usmerava ka menadžerskoj profesiji. U tom smislu daje se jedan broj dobrih saveta koji mogu da pomognu da se postane i ostane dobar menadžer.

1. Odlučite danas da li želite da postanete menadžer
2. Vaša želja da postanete dobar menadžer mora biti veoma jaka i postojana
3. Dobro proučite dobre i loše strane menadžerskog posla
4. Analizirajte svoje mogućnosti i ocenite da li ste sposobni da budete menadžer
5. Budite odlučni i samopouzdani
6. Treba da budete samouvereni i da verujete u sebe i svoj uspeh
7. Morate biti dobro “potkovani” znanjem
8. Budite stalno željni znanja i spremni da stalno učite
9. Morate da budete među najboljima i da se ističete u svakom poslu
10. Trudite se da se ističete u svemu, ali pazite na sredinu u kojoj se nalazite
11. Naoružajte se strpljenjem, bez strpljenja nema rada sa ljudima
12. Budite spremni da se suočite sa velikim izazovima i problemima na poslu
13. Analizirajte da li ste spremni da rešavate velike probleme
14. Budite spremni i na eventualne neuspehe
15. Ako hoćete da budete dobar menadžer za vas ne sme da postoji nemoguć poduhvat

Svi navedeni zahtevi mogu se transformisati i okupiti u nekoliko grupa zahteva koji se postavljaju pred osobu koja namerava da dođe do menadžerske profesije.

Prvo, potrebna je čvrsta namera i jaka želja da čovek postane menadžer. Ta želja i namera predstavlja početni impuls i dopunski motivator da se neprekidno radi u pravcu stizanja do određenog menadžersog mesta.

Drugo, za stizanje do menadžerske pozicije i dobro obavljanje menadžerskog posla potrebna je odlučnost, samopouzdanje i samouverenost. Čovek mora da upozna sebe, svoje mogućnosti i sposobnosti i da veruje u sebe, da veruje da može da postane menadžer. Bez te odlučnosti i samouverenosti se ne može stići do menadžerskog mesta, niti dobro obavljati menadžerski poslovi.

Treće, za profesiju menadžera potrebno je dobro stručno znanje u većem broju različitih disciplina. Složenost i raznovrsnost problema i poslova koje rešava i obavlja menadžer zahteva mnoga upravljačka, organizaciona, informatička, ekonomska i druga znanja. Ona se moraju steći stalnim i upornim učenjem, ali i praktičnim radom i sticanjem dobrih iskustava u obavljanju različitih poslova i zadataka. Osoba koja želi da postane dobar menadžer mora da se ističe svojim znanjem i zalaganjem u obavljanju praktičnih poslova i zadataka, da bi bila na oku onima koji odlučuju o njegovoj karijeri.

Četvrto, budući menadžer treba da bude spreman da se suoči sa raznim problemima, teškoćama i eventualnim neuspesima. Put do menadžerskog mesta je težak i trnovit i unapred treba biti spreman na eventualne prepreke i teškoće. Izazovi menadžerske profesije su veliki, kao i nagrade koje donosi. Zato treba biti spreman na sve izazove i na prevazilaženje svih prepreka koje se neprekidno javljaju. Misao da će čovek sutra možda postati menadžer velike kompanije sa godišnjom platom od nekoliko stotina hiljada dolara i drugim beneficijama, briše sve prepreke i teškoće i neodoljivo vuče čoveka ka cilju.

Zato, na kraju, treba reći da za menadžera ne sme da bude nerešivih problema i prepreka. Od menadžera se očekuje da stalno rešava probleme, da uklanja prepreke i vodi firmu ka pozitivnim rezultatima. Menadžer je kao dobro pripremljen i obučen komandos. Za njega nema nesavladivih prepreka i nemogućih misija, i na to se treba pripremiti ako želite da budete menadžer.

U prethodnom tekstu je dat i delimično obrazložen jedan manji spisak dobih saveta za buduće menadžere, koji je primeren ljudima koji nameravaju da postanu dobri menadžeri. Naravno moguće je definisati daleko veći broj saveta koji bi bili od koristi budućim menadžerima. Ali dobri saveti su kao i potrebno znanje i iskustvo, samo polazna osnova za eventualno stizanje do menadžerskih visina. Ipak pentranje i hodanje po menadžerskim visinama ostaje na vama. Put jeste dosta težak, ali nudi visoke pozicije i izuzetno vredne nagrade.

Profesor dr Petar Jovanović
(Tekst je preuzet iz knjige prof. dr Petra Jovanovića “Kako postati dobar projektni menadžer”)

Leave a comment