Potpisan ugovor o saradnji između dva fakulteta

Fakultet za projektni i inovacioni menadžment prof. dr Petar Jovanović i Fakultet za ekonomiju i informatiku Univerziteta Novo mesto u Sloveniji, potpisali su ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji. Potpisnici su dekani visokoškolskih ustanova, prof. dr Malči Grivec i prof. dr Aca Jovanović.

Dekanka iz Novog mesta istakla je da ovaj sporazum donosi brojne benefite za oba fakulteta, počevši od studentske međunarodne SKEI konferencije, Regionalne letnje škole preduzetništva, brojnih takmičenja i naravno razvoj stručnih kadrova.

  • Prepoznali smo značaj međusobne saradnje sa stručnim kadrom fakulteta, kao značajne naučne institucije, usavršavanje studenata i njihovo učešće na različitim zajedničkim projektima – zaključila je Grivec.

Leave a comment