Prelazak sa drugih VO – produženje roka

Rok za podnošenje prijava za prelazak sa drugih visokoškolskih ustanova na osnovne akademske studije Fakulteta za projektni i inovacioni menadžment će biti produžen do 5. oktobra 2021. godine. Prijave se mogu podneti na Fakultetu svakog radnog dana od 10-14 časova.

Leave a comment