Prijava ispita, julski ispitni rok

Prijava za julski ispitni rok biće moguća od 11. do 12. jula 2022.

Studenti koji eventualno budu imali tehničkih problema pri prijavi ispita treba da se jave na Fakultet (na mail info@pmc.edu.rs) u periodu dok prijave traju. Nakon isteka tog perioda neće biti moguće da prijave ispit.

Ispite studenti prijavljuju putem studentske aplikacije koja se nalazi na linku: https://studservis.pmc.edu.rs/

Username za logovanje – za studijski program Projektni menadžment, se dobija po šemi:

ime.prezime.broj indeksa.godina upisa

Npr:

Ime studenta: Jovana

Prezime studenta: Jovanović

Broj indeksa: 17/21

Username:  jovana.jovanovic.17.21

(ne koristiti karaktere č, ć, đ, ž, š)

Napomena: Studenti upisani na studijski program Informacioni sistemi i razvoj softvera, svoj broj indeksa upisuju u formatu 2xx.xx (samo ukoliko im broj indeksa već ne sadrži broj 2 na početku)

Npr:

Ako je broj indeksa 1/17, upisuje se 201.17 (npr. marko.markovic.201.17)

Ako je broj indeksa 202/21 upisuju samo 202.21 (npr. marko.markovic.202.21)

Password za logovanje za sve je JMBG – matični broj studenta.

Ispit iz predmeta koji je položen putem kolokvijuma, neophodno je prijaviti putem aplikacije. Za prethodno navedeni slučaj, neophodno je da se student pojavi u terminu ispita na upisu ocena.

Prijavu ćete vršiti tako što nakon logovanja putem linka https://studservis.pmc.edu.rs/ kliknete na dugme „Prijava ispita“

Raspored ispita u julskom ispitnom roku: osnovnemaster akademske studije.

NAPOMENA: sve eventualne izmene u rasporedima, kao i rasporede studenata po grupama možete da pratite na stranici: RASPOREDI.

Leave a comment