Prijava ispita – junski ispitni rok, rasporedi

Prijava ispita za junski ispitni rok biće moguća od 20. do 23. juna 2022. godine.

Ispite studenti prijavljuju putem studentske aplikacije koja se nalazi na linku: https://studservis.pmc.edu.rs/

Username za logovanje – za studijski program Projektni menadžment, se dobija po šemi:

ime.prezime.broj indeksa.godina upisa

Npr:

Ime studenta: Jovana

Prezime studenta: Jovanović

Broj indeksa: 17/21

Username:  jovana.jovanovic.17.21

(ne koristiti karaktere č, ć, đ, ž, š)

Napomena: Studenti upisani na studijski program Informacioni sistemi i razvoj softvera, svoj broj indeksa upisuju u formatu 2xx.xx (samo ukoliko im broj indeksa već ne sadrži broj 2 na početku)

Npr:

Ako je broj indeksa 1/17, upisuje se 201.17 (npr. marko.markovic.201.17)

Ako je broj indeksa 202/21 upisuju samo 202.21 (npr. marko.markovic.202.21)

Password za logovanje za sve je JMBG – matični broj studenta.

Ispit iz predmeta koji je položen putem kolokvijuma, neophodno je prijaviti putem aplikacije. Za prethodno navedeni slučaj, neophodno je da se student pojavi u terminu ispita na upisu ocena.

Prijavu ćete vršiti tako što nakon logovanja putem linka https://studservis.pmc.edu.rs/ kliknete na dugme „Prijava ispita“

Raspored ispita u junskom ispitnom roku: osnovnemaster akademske studije.

Raspored ispita u julskom ispitnom roku: osnovnemaster akademske studije.

NAPOMENA: sve eventualne izmene u rasporedima, kao i rasporede studenata po grupama možete da pratite na stranici: RASPOREDI.

Leave a comment