Prijava za aprilski ispitni rok

Poštovane kolege,

prijava za APRILSKI ISPITNI ROK biće omogućena od 1. do 5. aprila 2023. preko STUDENTSKOG SERVISA koji se nalazi na linku:

https://studservis.pmc.edu.rs/Home/Login

(ispite mogu prijaviti isključivo studenti osnovnih studija koji su odslušali treću godinu i studenti master studija koji su odslušali prvu i/ili drugu godinu).

Ukoliko postoji bilo kakav problem u vezi sa prijavom ispita potrebno je da se studenti/studentkinje jave mejlom na info@pmc.edu.rs zaključno sa 6. aprilom 2023. do 9 časova. Prijave nakon ovog roka neće
biti uvažene.

RASPORED OSNOVNE -APRILSKI ROK

RASPORED MASTER – APRILSKI ROK

Leave a comment