Doc. dr Bojana Ostojić

Bojana Ostojić je doktorirala na Fakultetu za menadžment, ekonomiju i finansije u Beogradu u okviru Privredne akademije. Zvanje docenta stiče 2017. godine a pre toga se skoro dvadeset godina bavila novinarstvom. Član je udruženja novinara Srbije. Bila je organizator brojnih projekata, a jedan od njih je Fesitaval sporta i obrazovanja, koji je finasirala skupština grada Beograda.
Smatra da budućnost studenata, u velikoj meri, zavisi od njihove dobre pozicije tokom nastave. Student mora biti bitan centar inovativnih predavanja. Želja joj je da studenti, kroz učenje, dobru komunikaciju i ispravno rezonovanje postanu bolji od svojih profesora i asistenata.
Svoju ulogu pofesora vidi kao stepenicu preko koje studenti dolaze do ostvarenja svojih potencijala, dobre karijere i uspeha u životu
Učestvovala je na međunarodnim interdisciplinarnim simpozijumima iz oblasti ekonomije, medija i kulture i objavila je više radova iz ovih oblasti. Radila je u poznatim novinskim kućama, gde je mogla svoje stečeno teorijsko znanje praktično da primeni i dodatno se usavrši. autor je i udžbenika Osnovi marketinga.
Uloga profesora predstavlja ostvarenje njenog sna. Zato je uvek tu za studente kojima nesebično pruža sva svoja znanja i podršku kako bi ostvarili svoje snove.
Njen stav je da profesori nemaju ulogu samo da uče studente, već da moraju učiti od njih, svakoga dana. Uloga profesora predstavlja ostvarenje njenog sna.
Sebe smatra srećnom i privilegovanom osobom, jer radi posao koji iznad svega voli i koji je ispunjava.
Njen životni moto je oslikan u Konfucijevim rečima: „Odaberi posao koji voliš i nećeš morati da radiš nijedan dan u svom životu“.

Doc. dr Bojana Ostojić – karton nastavnika i reference

e-mail adresa: bojana.ostojic@pmc.edu.rs