Saradnja PM College & NCR Corporation

Poštovane kolege,

Ovim putem vas obaveštavamo da NCR Corporation, sa kojom je sklopljena saradnja, pruža mogućnost stalnog zaposlenja za studente Fakulteta za projektni i inovacioni menadžment “Prof. dr Petar Jovanović”.

NCR Corporation je američka firma koja pruža usluge koje omogućavaju preduzećima interakciju i povezivanje, kao i transakcije među svojim klijentima. NCR je svetski tehnološki lider u pružanju visokokvalitetne istručne podrške kompanijama raznih delatnosti. Takođe pružaju usluge IT podrške.

Kandidati koji se mogu prijaviti su:

  • Studenti osnovnih i master akademskih studija bez radnog iskustva
  • Studenti koji su III godina osnovnih akademskih studija – IT smer ( Naznačiti prilikom prijave da ste na završnoj godini osnovnih akademskih studija )
  • Studenti koji su II godina master studija
  •  Studenti koji imaju znanje iz tehnologije naznačene u oglasu
  • Studenti kojima su ostala najviše tri ispita do kraja osnovnih akademskih studija ili master studija

Prijave se podnose do 20. maja 2023.godine.

Prijava se vrši putem skeniranja QR koda, koji se nalazi na visualu za otvorenu poziciju.

Leave a comment