Septembarski ispitni rok, prijava

Poštovane kolege,

Septembarski ispitni rok održaće se u periodu od 24. avgusta do 6. septembra 2020. godine.
Prijava ispita vršiće se putem mejla prijava.ispita@pmc.edu.rs u periodu od 3. jula do 20. avgusta 2020. godine. U mejlu je potrebno da navedete:
1. ime, prezime,
2. broj indeksa,
3. naziv/e ispita koji želite da prijavite,
4. ime profesora kod kog se ispit polaže.

Ispitnu prijavu ćete popuniti na samom ispitu.
Dokaz o uplati troškova prijave ispita predaje se na dan ispita u Studentskoj službi.

Vaš PMC.

Leave a comment