Srbija ima stručnjake, ali ih ne konsultuje

Povodom rasprava koje se vode na stranama Politike u vezi realizacije velikih investicionih projekata i posebno projekta Rekonstrukcije kliničkih centara Srbije, želeo bih da dam nekoliko kraćih zapažanja. Obzirom na veličinu i značaj ovog projekta i probleme koji ga prate, mislim da naša javnost treba da bude upoznata ko su kadrovi koji rade u projektnoj jedinici zaduženoj za projekat Rekonstrukcije kliničkih centara Srbije, kakve su njihove kvalifikacije i znanja i kakve su kompetencije direktora projektne jedinice. Takođe da li su angažovani poznati eksperti iz upravljanja projektima kojih ima u našoj zemlji da pomognu da se ovaj grandiozni projekat završi na najefikasniji način. Javnost u Srbiji ima pravo da zna ove činjenice pošto se za rekonstrukciju kliničkih centara Srbije koriste sredstva iz budžeta, odnosno građani Srbije finansiraju ovaj veliki projekat. Projekat rekonstrukcije kliničkih centara Srbije je i po obimu i po potrebnim sredstvima tako veliki da zahteva veoma stručno i kompetentno upravljanje da bi se efikasno završio i da ne bi postao ’Skadar na Bojani’. Zbog toga je neophodno da realizacije ovog projekta bude transparentna i da se u nju uključi veći broj kompetentnih stručnjaka iz upravljanja projektima (projektnih menadžera) koji postoje u Srbiji. U Srbiji već 25 godina postoji Udruženje za upravljanje projektima Srbije – YUPMA, koje okuplja veći broj stručnjaka različitog profila (građevince, arhitekte, mašince, električare, menadžere, ekonomiste i dr.) koji su verifikovani stručnjaci za upravljanje projektima.

Najveći broj ima nacionalni ili internacionalni sertifikat koji potvrđuje njihovu kompetentnost da rade kao projektni menadžeri. Stručnjaci Udruženja su radili na većem broju velikih projekata u zemlji i inostranstvu (KOL-Irak, Kiriši- Rusija, Belo jezero- Rusija, Base C projekat- Kuvajt, MAMWA projekat –Libija itd.) te njihovo znanje i iskustvo treba iskoristiti u realizaciji projekta Rekonstrukcije kliničkih centara Srbije.

Sve ovo pominjem iz dva razloga: prvo, da se pomogne da se ovaj veliki projekat efikasno završi (efikasnost znači u najkraćem vremenu i sa najmanjim troškovima) i drugo, zbog lošeg iskustva koje Udruženje ima sa Jedinicom za upravljanje projektima Ministarstva nauke koje je, za izbor firme koja će da obuči zaposlene u ovoj jedinici, angažovala neku, kako oni sebe nazivaju, privatnu stranu firmu (Eptisa) koja nas nije ni obavestila o rezultatima izbora, već su rekli da oni nisu na to obavezni iako rade za Ministarstvo nauke. Tek kada smo se pozvali na poverenika za informacije, dali su nam objašnjenje da nismo izabrani jer smo jeftiniji od privatne firme koja je izabrana i ne plaćamo PDV iako smo daleko kompetentniji. Pored toga što su ovakva objašnjenja neozbiljna, ona direktno utiču na kvalitet i efikasnost realizacije velikih projekata u Srbiji i doprinose da naši stručnjaci odlaze iz zemlje u strane kompanije koje ih veoma rado primaju. Veliki broj naših stručnjaka i danas radi u Dubaiu, Omanu, Rusiji i dr. iako bi mnogi od njih mogli da pomognu na Rekonstrukciji kliničkih centara Srbije.

Na kraju, uz želje da se ovaj projekat što efikasnije odvija i završi, nadam se da u ovu priču nisu umešani ’partijski prsti’ i da neće doći do situacije da građani Srbije sutra skupo plaćaju nečije neznanje i nekompetentnost.

Profesor dr Petar Jovanović
Predsednik Udruženja za upravljanje projektima Srbije -YUPMA

Leave a comment