Studentska služba, napomena – prijava ispita

Podsećaju se studenti da iako se prijava ispita obavlja putem Google forme, svaki student koji prijavi ispit mora u Studentskoj službi da uzme ispitnu prijavu koju će potom popuniti i predati predmetnom profesoru na ispitu. Bez popunjene ispitne prijave, student neće moći da pristupi polaganju ispita.

Leave a comment