Takmičenje u istraživačkom radu za studente

Nemačka razvojna agencija GIZ kroz Platformu “Održivi razvoj za sve” poziva  studente u Srbiji da učestvuju na takmičenju i dostave svoje istraživačke radove vezane za implementaciju Agende 2030 i postizanje ciljeva održivog razvoja (COR) i time steknu mogućnost da osvoje vredne nagrade.

Dostavljeni radovi treba da obrade najmanje jednu opštu i jednu specifičnu temu vezanu za implementaciju Agende 2030 u Srbiji, koje su navedene u pozivnom pismu, koje možete preuzeti na sledećem LINKU.

Prilikom pripreme možete uzeti u razmatranje primere najbolje međunarodne prakse i/ili možete koristiti podatke prikupljene iz različitih izvora, uključujući Portal otvorenih podataka Republičkog zavoda za statistiku Open Data (stat.gov.rs), ili dokumente proizvedene od strane Platforme „Održivi razvoj za sve“: Održivi razvoj za sve – Platforma za diskusiju o Agendi 2030 u Srbiji (sdgs4all.rs).

Dostavljeni radovi biće ocenjeni i prva tri plasirana istraživačka rada osvojiće vredne nagrade.

  1. mesto: GIZ praksa / Mentorski program u projektu u trajanju od tri meseca (novembar 2022. – januar 2023.) i električni bicikl
  2. mesto: električni trotinet
  3. mesto: sportski bicikl

Studenti treba da dostave svoje radove u PDF ili word formatu, koristeći šablon koji možete preuzeti OVDE.

Radove treba napisati na srpskom jeziku, u vidu  dokumenta koji  ne treba da sadrži više od 5.000 reči (ne računajući sažetak, sadržaj, grafike, fotografije i listu referenci) . Pored toga, potrebno je posebno napisati sažetak na engleskom jeziku, koji ne treba da bude duži od jedne strane A4. Na konkurs se mogu prijaviti studenti (državljani i rezidenti Srbije) koji su trenutno upisani na akademski program ili diplomci koji su stekli zvanja pre ne više od 6 meseci.

Prijave možete poslati na sledeće email adrese: milica.andrejevic@giz.de i milena.altmeyer@giz.de

Rok za dostavljanje prijava je 15. maj 2022. godine.

Za više informacija obratite se na mail saradnja@pmc.edu.rs.

Leave a comment