Teorija organizacije – obaveštenje 1

U okviru predmeta Teorija organizacije, seminarski rad je predispitna obaveza. U toku trajanja zimskog semestra 2020/21., studenti su imali mogućnost da seminarski rad urade u okviru grupe. Sve grupe koje su dobile konačanu procenu uspešnosti savladavanja akademskog pisanja (bez obzira na uspešnost), donose jednu odštampanu verziju seminarskog rada pre ispita (neposredno pre ili na kolokvijum). Na taj način ispunjavaju ispitnu obavezu.

Za sve studente koji nisu radili seminarski rad, važi sledeće:

  1. Studenti seminarski rade samostalno.
  2. Studenti sami biraju temu na osnovu spiska predloženih tema (teme se nalaze u Uputstvu za izradu seminarskih radova).
  3. Pre izrade, studenti prijavljuju temu seminarskog rada (na adresu jelena.vukonjanski@pmc.edu.rs pošaljete mejl sa predlogom teme za seminarski rad).

Za sve studente koji planiraju da izađu na ispit u februarkom ispitnom roku, važi sledeće:

  •  Poslednji rok za slanje seminarskog rada na pregled je 21.01.2021.

Leave a comment