Upis u više godine studija – obaveštenje

Uputstvo za obračun školarine

ŠV obrazac

Obrazac za upis (ISRS)

Obrazac za upis (PM) – Studenti upisani 2021. i kasnije

Obrazac za upis (PM) – Studenti upisani 2020. i ranije

Za upis u narednu godinu studija potrebno je:

  1. popuniti ŠV obrasce (2 primerka) koje možete preuzeti sa sajta ili popuniti u Studentskoj službi prilikom upisa
  2. doneti uplatnicu sa uplaćenom prvom ratom školarine (prema ugovoru)
  3. popunjen obrazac za upis – ponovno slušanje ili prvo slušanje (može se popuniti i prilikom upisa)
  4. indeks.

Studenti treće godine na smeru Projektni menadžment biraju dva od tri izborna predmeta: Upravljanje projektima u javnom sektoru, Izrada biznis plana i Projektna organizacija.
Studenti treće godine na smeru Informacioni sistemi i razvoj softvera obavezno biraju izborne predmete: Elektronsko poslovanje i Upravljanje softverskim projektima.

Leave a comment