Upravljanje komunikacijama u projektu

Poštovane kolege,

Ispit Upravljanje komunikacijama u projektu polagao se do sada, putem pripreme i odbrane seminarskog rada. Počevši od januarskog roka, ispit se može polagati i putem testa znanja.
Studenti mogu odabrati način na koji će polagati ispit.

dr Vesna Buha

Leave a comment