Zimska škola poslovnih veština

Fakultet za projektni i inovacioni menadžment PMC će organizovati zimsku školu poslovnih veština, sa eminentnim predavačima od 9.1-13.1., od 18h-20.30h, kako iz zemlje, tako i inostranstva. Škola je besplatna. Pored teoretskog dela, biće i praktični, nakon čega polaznici dobijaju sertfikat. Pozivamo sve zainteresovane da se prijave na e-mail bojanaostojic2002@yahoo.com  Teme su sledeće:

STRAH OD JAVNOG NASTUPA
– Šta treba znati o strahu od govora pred publikom?
– Kako se pripremiti na pravilan način?
– Kako programirati svest na uspeh?
– Kako izgledati i ponašati se samopouzdano?

ŠTA JE RADNA BIOGRAFIJA (CV)

Biografija ili CV predstavlja prvi kontakt tražioca zaposlenja sa potencijalnim poslodavcem

Glavna uloga biografije jeste da jasno, brzo i efikasno  posreduje između vaših kompetencija, znanja i radnog iskustva i poslodavca sa druge strane.

Biografija je Vaša reklama; omogućije Vam da adekvatno predstavite vaše profesionalne ambicije.

U proseku, samo nekoliko od 100 biografija rezultira pozivom na intervju.

Njena namena je da zaintresuje poslodavca da Vas pozove na razgovor.

CV je dokument koji se tradicionalno u poslovnom svetu sastavlja po određenoj formi i sadržini.

Postoje različite forme biografija, one se uglavnom baziraju na varijacijama i kombinacijama 2 forme

Obrnuto hronološka: stavlja akcenat na poslove koje ste obavljali i Vaše radno iskustvo.
U navođenju vaših radnih iskustava polazite od poslednjeg. Za svaki posao navedite period u kome ste radili i opišite zadatke i dužnosti koji ste obavljali.

Funkcionalna biografija: opisuje Vaše veštine, postignuća i sposobnosti. Istorija poslova koje ste obavljali je manje detaljna nego u hronološkim biografijama. U nedostatku radnog iskustva ili velikih pauza između  vaših zaposlenja koristićete ovaj tip biografije.

TIMSKI RAD I ORGANIZACIONA KULTURA

Cilj je da steknete osnovna znanja o ličnoj organizaciji i procesu izvršavanja obaveza u savremenom poslovnom okruženju, da saznate kako uspešan menadžer koristi i upravlja svojim i tuđim vremenom u cilju povećanja poslovne efektivnosti, efikasnosti i konkurentske sposobnosti organizacije.

Takođe da budete u mogućnosti da procenite kako sami koristite vreme, prepoznate gde ono „curi” i da naučite kako da uspešno određujete prioritete, obavljate poslove kao I da naučite i kako da odbacujete nebitne poslove kako biste postali uspešniji u svom privatnom i profesionalnom životu i kako biste živeli sa što manje stresa – brže i lakše.

POSLOVNA KOMUNIKACIJA

Polaznici se upoznaju sa: verbalnom i neverbalnom komunikacijom, poslovnom korespodencijom, pravilima telefonskog razgovora, pravilim akorišćenja elektronske komunikacije, poslovnim bontonom, poslovnim izgledom. Svakako, da bismo postali efektivan komunikator, neophodno je obratiti pažnju i na mnogobrojne faktore, od kojih su najznačajniji govor tela, aktivno slušanje i asertivnost. Biće reči o definisanju samog pojma i vrste poslovne komunikacije, zatim o kompleksnosti kompletnog procesa.

Predavači:

Dragana Simović – HR u kompaniji Hemofarm

Neda Trninić-Mirilović – psihoterapeut

Mr.oec Darko Balaš – Univerzitet “Doba”, Slovenija

Dr.sc. Marko Jurakić – Vimal akademija, Hrvatska

Doc.dr Bojana Ostojić – Fakultet za projektni i inovacioni menadžment PMC

Leave a comment