Prijemni ispit za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija

Polaganje prijemnog ispita za upis na osnovne akademske studije, školske 2021/22. godine iz Opšte i informatičke informisanosti održaće se u sredu, 23. juna 2021. godine, sa početkom u 9 sati, u prostorijama Fakulteta.

Polaganje prijemnog ispita za upis na osnovne akademske studije, školske 2021/22. godine iz Matematike održaće se u sredu, 23. juna 2021. godine, sa početkom u 12 sati, u prostorijama Fakulteta.

Raspored polaganja po salama:

Raspored polaganja PM

Raspored polaganja ISRS

Pravila održavanja prijemnog ispita

Predaja konkursne dokumentacije za upis na osnovne akademske studije biće moguća u subotu, 19. juna 2021. godine u periodu od 9 do 14 sati. Takođe, dokumentacija će moći da se preda i u ponedeljak, 21. jula 2021. godine, od 9 do 14 sati.
Kandidati zainteresovani za upis kojima je dodela diploma zakazana nakon navedenog perioda, mogu konkurisati samo sa svedočansvima, s tim da su u obavezi da diplomu dostave najkasnije u sredu, 23. juna 2021. godine, pre početka prijemnog ispita. 

Prijavljivanje kandidata: 15-19. jun 2021. godine.

Polaganje prijemnog ispita 23-24. jun 2021. godine (detaljan raspored polaganja će biti objavljen 22. juna 2021. godine)

Prijemni ispit

za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija Fakulteta za projektni i inovacioni menadžment – PMC školske 2021/22 godine.

Fakultet za projektni i inovacioni menadžment – PMC u školskoj 2021/22. upisuje studente na akreditovane studijske programe 

  • Projektni menadžment 
  • Informacioni sistemi i razvoj softvera 

osnovnih akademskih studija.

Za upis  u prvu godinu osnovnih akademskih studija mogu konkurisati lica sa prethodno stečenim četvorogodišnjim srednjim obrazovanjem, različitih profila. 

Kandidati se na prvu godinu osnovnih akademskih studija upisuju po konačnim rang listama i to:

  • Konačna rang lista za studijski program Projektni menadžment
  • Konačna rang lista za studijski program Informacioni sistemi i razvoj softvera

Kandidati se prilikom prijave na konkurs opredeljuju za koji studijski program konkurišu, odnosno na kojoj rang listi žele da se rangiraju. Kandidat se može opredeliti za konkurisanje za upis na oba studijska programa, odnosno za rangiranje na obe rang liste.

Rang liste se koje se formiraju na osnovu uspeha postignutog u srednjoj školi (do 40 bodova) i rezultata postignutih na prijemnom ispitu (najviše 60 bodova).

Broj bodova koji se stiče na osnovu uspeha postignutog u srednjoj školi dobija se kada se zbir prosečnih ocena sva četiri razreda srednje škole pomnoži sa dva.

Kandidati za upis u prvu godinu studija na PMC Fakultetu mogu polagati 

  • prijemni ispit iz opšte i informatičke informisanosti   ili
  • prijemni ispit iz matematike. 

Kandidati se mogu opredeliti i da polažu oba prijemna ispita. U tom slučaju se, prilikom formiranja rang liste, pojavljuju dva puta, odnosno mogu iskoristiti prijemni ispit na kom su ostvarili veći broj poena. 

Prijemni ispit iz opšte i informatičke informisanosti se sprovodi u formi testa zatvorenog tipa, odnosno sa ponuđenim odgovorima. Test iz opšte i informatičke informisanosti sadrži dvadeset pitanja, sa po pet ponuđenih odgovora, od kojih je samo jedan tačan. Tačan odgovor nosi tri poena. Netačni odgovor nosi minus 0.3 poena. Zaokruživanje petog ponuđenog odgovora „Ne znam“ ne nosi poene.

Prijemni ispit iz matematike se sprovodi, takođe, u formi testa zatvorenog tipa, odnosno sa ponuđenim rešenjima zadataka. Test matematike sadrži deset zadataka, sa po pet ponuđenih rešenja, od kojih je samo jedno tačno. Zaokruženo tačno rešenje vredi šest poena. Netačni odgovor nosi minus 0.6 poena. Zaokruživanje petog ponuđenog odgovora „Ne znam“ ne nosi poene.

  • Prijavljivanje kandidata: 15-19. jun 2021. godine.
  • Polaganje prijemnog ispita 23-24. jun 2021. godine (detaljan raspored polaganja će biti objavljen 22. juna 2021. godine)

Uslove konkursa za upis studenata na osnovne akademske studije Fakulteta za projektni i inovacioni menadžment za školsku 2021/22. godinu možete pronaći OVDE.

PMC Prijavni list

Oblasti za pripremu prijemnog ispita 2021/22.

Oblasti za prijemni ispit – Matematika
Primer testa – Matematika
Oblasti za prijemni ispit – Opšta informisanost
Pojmovi – Opšta informisanost 1
Pojmovi – Opšta informisanost 2
Pojmovi – Opšta informisanost 3
Probni prijemni ispit iz opšte i informatičke informisanosti

Udžbenik za pripremu prijemnog testa iz Opšte informisanosti – „Pitanja za pripremu testa opste informisanosti iz menadzmenta i informatike“, Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka, 2018.

Napomena – Zadaci i oblasti su isti za prijemni ispit za oba studijska programa – Informacioni sistemi i razvoj softvera i Projektni menadžment. Dakle svi polažu isti prijemni ispit i nema razlike u odnosu na to za koji studijski program ste se opredelili.

Kandidati koji žele da ostvare pravo upisa na osnovu prelaska sa druge visokoškolske ustanove, ne polažu prijemni ispit.

Dodatne informacije – http://pmc.edu.rs/konkurs-za-upis-na-osnovne-akademske-studije-skolske-2021-22-godine/

Dodatne informacije – Stranica UPIS

Leave a comment