September 12, 2017

Srbija između krize i štednje – zašto su privatni fakulteti ekonomski efikasniji od državnih?

Srbija između krize i štednje Zašto su privatni fakulteti ekonomski efikasniji od državnih? U zadnje vreme se u Srbiji dosta priča i piše o odnosu državnih […]
September 6, 2017

Strategija razvoja obrazovanja u Srbiji – mogućnosti i problemi

U poplavi raznih Strategija koje u zadnje vreme zapljuskuju Srbiju, pojavljuje se i Strategija razvoja obrazovanja u Srbiji do 2020. godine, koja treba da pruži dugoročne […]
August 31, 2017

Srbija ima stručnjake, ali ih ne konsultuje

Povodom rasprava koje se vode na stranama Politike u vezi realizacije velikih investicionih projekata i posebno projekta Rekonstrukcije kliničkih centara Srbije, želeo bih da dam nekoliko […]
August 30, 2017

Da li Srbija ima dobre menadžere? I da li su joj oni uopšte potrebni?

U Srbiji se dosta govori o menadžmentu i menadžerima. Pojedinci se otvoreno hvale da su dobri menadžeri ili ih hvale njihovi partijski drugovi. Međutim, praksa i […]
August 27, 2017

Petnaest dobrih saveta za buduće menadžere

Da bi neko postao menadžer, pored sticanja znanja i praktičnih iskustava, treba da se posebno priprema za ovu tešku i zahtevnu profesiju. Kao što su potrebne […]
August 23, 2017

Kako postati menadžer?

Sa praktičnog stanovišta veoma je bitno objasniti moguće puteve i načini kako da se stigne do menadžerske profesije, odnosno kako osoba, koja to želi i ima […]
August 20, 2017

Menadžerstvo kao profesija

Detaljnije razmatranje i analiza menadžerstva kao profesije kojom se bave menadžeri obuhvata, pre svega, definisanje poslova koje obavljaju menadžeri i odgovornosti i ovlašćenja koja imaju u […]
August 19, 2017

Ko je menadžer?

Rastući interes za menadžment i menadžersku profesiju dovodi do toga da je, sve veći broj, naročito mladih ljudi, danas zainteresovan da postane nosilac poslova koje obuhvata […]
August 17, 2017

Šta je menadžment?

Menadžment predstavlja univerzalno sredstvo, neophodno oruđe savremenog industrijskog sveta. Svaka organizacija, svaki iole složeniji posao ili ozbiljnija aktivnost, zahtevaju upravljanje da bi se doveli do odabranog […]