Master studije, ispit

Ispit iz predmeta Krizni menadžment biće održan 8.10.2018.god. sa početkom u 10h.

Leave a comment