Raspored polaganja drugog kolokvijuma (po grupama) iz Informatike 1 možete preuzeti OVDE.
Informacioni sistemi i razvoj softvera: kolokvijum II iz predmeta Uvod u informacione tehnologije biće održan u subotu 13. januara u 12h, a konsultacije će biti održane istog dana u 11h.
Kolokvijum iz predmeta Matematika na studijskom programu Informacioni sistemi i razvoj softvera, biće održan 19.1.2018. u 10:00.
Raspored polaganja kolokvijuma II u zimskom semestru možete preuzeti OVDE.
Raspored polaganja prvog kolokvijuma (po grupama) iz Informatike 1 možete preuzeti OVDE.
Informacioni sistemi i razvoj softvera:
- Uvod u informacione sisteme - četvrtak 16.08. u 11h kolokvijum, i termin istog dana u 10h za konsultacije
- Uvod u informacione tehnologije - petak 17.08. u 12h kolokvijum, i termin konsultacija istog dana u 11h
Raspored prvog kolokvijuma u zimskom semestru možete preuzeti OVDE.